2000: Σβάστικες σε Συναγωγή στη Θεσσαλονίκη

Σβάστικες στον τοίχο της Συναγωγής Μοναστηριωτών στη Θεσσαλονίκη σε άγνωστη ημερομηνία του 2000. (Καμία γνωστή νομική συνέχεια).