2001: Βανδαλισμός μνημείου Ολοκαυτώματος Τρικάλων

Βεβήλωση μνημείου Ολοκαυτώματος στα Τρίκαλα σε άγνωστη ημερομηνία του 2001 (για 5η φορά από το 1993). Καμία γνωστή νιμική συνέχεια.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s