30/06/2002: Σταδιακή καταστροφή μνημείου Ολοκαυτώματος Ρόδου

Σταδιακή καταστροφή του Μνημείου Ολοκαυτώματος της Ρόδου, στο διάστημα μεταξύ 30/06 και 02/07/2002. Καμία γνωστή νομική συνέχεια.