31/01/2003: Συνθήματα στο μνημείο πεσόντων Εβραίων στη Θεσσαλονίκη

Αναγραφή συνθημάτων στο μνημείο πεσόντων Εβραίων στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 31/01/2003 και 01/02/2003. Η δικογραφία (Γ2003/994) μπήκε στο αρχείο άγνωστων δραστών (για τις πράξεις των άρθρων 361Α παρ1 και 382 παρ1, 381 παρ1 ΠΚ)