2004: Επίθεση στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Ραββίνο Θεσσαλονίκης

Επίθεση, σε άγνωστη ημερομηνία του 2004, στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Ραββίνο Θεσσαλονίκης Μορδεχάι Φριζή. Καμία γνωστή νομική συνέχεια.

2004: Εμπρησμός της Εβραϊκής Χάβρας Βέροιας

Εμπρησμός από πρόθεση της Εβραϊκης Χάβρας Βέροιας. Άγνωστη η ακριβής ημερομηνία. (Η δικογραφία (Γ2004/4372) στο αρχείο αγνώστων δραστών από τις 20/10/2004).