11/04/2004: Σύνθημα στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της Δράμας

Αναγραφή αντισημιτικού συνθήματος στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της Δράμας στις 11/04/2004 και παραμονή του εκεί για ένα μήνα. Σβήστηκε στις 12/05/2004. (Καμία γνωστή νομική συνέχεια).