11/04/2004: Σύνθημα στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της Δράμας

Αναγραφή αντισημιτικού συνθήματος στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της Δράμας στις 11/04/2004 και παραμονή του εκεί για ένα μήνα. Σβήστηκε στις 12/05/2004. (Καμία γνωστή νομική συνέχεια).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s