19/04/2011: Εμπρησμός στη Συναγωγή Κέρκυρας

Εμπρησμός στην Ιερά Συναγωγή Κέρκυρας το 2011 με καταστροφή αρχαίων χειρογράφων της βιβλιοθήκης. Η δικογραφία (Α11/3114) μπήκε στο αρχείο αγνώστων δραστών με αριθμό αρχειοθέτησης 1530/2011

βλ. και  https://abravanel.wordpress.com/2011/04/19/arson-corfu-synagogue/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s