11/12/2012: Υπόθεση Ι. Σαμπάνη και λοιποί κατά Ελλάδας

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μετά από προσφυγή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, για αποκλεισμό παιδιών Ρομά από την εκπαίδευση και στη συνέχεια “γκετοποίησή” τους σε σχολεία “μόνο για Ρομά” στον Ασπρόπυργο:

Σαμπάνη κτλ κατά Ελλάδας 2012