04/02/2013: Φθορά του κτιρίου της Εβραϊκής Κοινότητας Ρόδου

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας εις βάρος του κτιρίου της Εβραϊκής Κοινότητας της Ρόδου στις 04/02/2013. Καμία γνωστή νομική συνέχεια.