25/09/2013: Παραγραφή ρατσιστικών εγκλημάτων που διώκονται με Ν. 927/1979

Οι βουλευτές/ίνες μόλις παρέγραψαν όλα τα ρατσιστικά εγκλήματα (και της Χρυσής Αυγής) που διώκονται με το άρθρο 2 Ν. 927/79 ή/και ως εξύβριση (και πολλά άλλα). Συγχαρτήρια!

Ψηφίστηκε ο νόμος για την παύση αξιοποίνου – παραγραφή ποινών

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος νόμος για την “Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις” στον οποίο ενσωματώθηκε και τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με την οποία, στα πρότυπα του ν. 4043/2012:
α) Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.8.2013: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές
β) Ποινές στερητικές της ελευθερίας διάρκειας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται
γ)  υφ’ όρον απόλυση στο 1/3 πραγματικής έκτισης της ποινής για ναρκωτικά
Δείτε εδώ το ψηφισθέν νομοσχέδιο


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s