04/05/2016: Βανδαλισμός με σβάστικα στην πόρτα της Συναγωγής Ιωαννίνων

Βανδαλισμός με σβάστικα στην πόρτα της Συναγωγής Ιωαννίνων στις 4 Μαΐου 2016, σύμφωνα με την έκθεση για τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα, το 2016, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

FireShot Capture 026 - ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙ_ - file____C__Users_%8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s