10/8/2016: Ρατσιστικές διακρίσεις στον ΟΗΕ (2016)

Στις 3 και 4 Αυγούστου 2016, η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων του ΟΗΕ (CERD) εξέτασε την εφαρμογή της σχετικής Σύμβασης από την Ελλάδα, με βάση την έκθεση της Ελλάδας, την έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και τις εκθέσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Όλα τα κείμενα είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της CERD.

Στον ιστότοπο του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) υπάρχει σειρά άρθρων για την εξέταση της Ελλάδας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s