16/09/2016: Άρνηση κολυμβητηρίου να δεχτεί σκύλους οδηγούς τυφλών

Άρνηση του κολυμβητηρίου “Aqua swimming center” στο Περιστέρι, να δεχτεί την είσοδο σε ζευγάρι τυφλών με τους σκύλους οδηγούς τους για να εγγράψουν το παιδί τους.

Άλλες πηγές:

Δεν επέτρεψαν στο τυφλό ζευγάρι να μπει στο κολυμβητήριο με σκυλιά – οδηγούς ενώ ο νόμος το επιτρέπει

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s