04/01/2018: Αναστολή λογαριασμού Twitter Χρυσής Αυγής μετά από αναφορά του ΕΠΣΕ

Στις 4 Ιανουαρίου 2018 το Twitter ανέστειλε το λογαριασμό της Χρυσής Αυγής μετά από την αναφορά από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και σχετική καμπάνια έκτοτε. Ακολουθεί η αναφορά, η γνωστοποίηση της αναστολής από τη Χρυσή Αυγή και η ενημέρωση από το Twitter για την αναστολή.

tsarnas on xa and twitter

 

 

xa on twitter

twitter on xa suspension

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s