06/02/2018: Αντι-μειονοτική διάκριση από Δήμο Τοπείρου Ξάνθης: Άρνηση χορήγησης Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου ακόμα & μετά από εισαγγελική παραγγελία

Το «φάντασμα» της ανιθαγένειας «στοιχειώνει» τους μουσουλμάνους δημότες του Τοπείρου


dimarxio topeirou

Το ληξιαρχείο του δήμου αρνείται να χορηγήσει ληξιαρχική πράξη θανάτου σε εγγονή θανούσας, παρότι προσκομίστηκε εισαγγελική παραγγελία

Καταγγελία από τον δικηγόρο Σαμπρή Χατζηιμπράμ που αποδίδει σκοπιμότητα στο χειρισμό της υπόθεσης από το δήμο. Καλείται να απαντήσει ο δήμαρχος

Ο «εφιάλτης» του άρθρου 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, παρότι καταργήθηκε από το 1998, συνεχίζει να «καταδιώκει» του μουσουλμάνους της Θράκης και τους απογόνους τους, ακόμη και αυτούς που είναι μέλη της μειονότητας και έχουν την ελληνική υπηκοότητα. Ο δικηγόρος Σαμπρή Χατζηιμπράμ προβαίνει σε μία αποκαλυπτική καταγγελία, που αφορά το δήμο Τοπείρου και την άρνηση του Ληξιαρχείου να χορηγήσει ληξιαρχική πράξη θανάτου σε δημότισσα για τη γιαγιά της. Ο κ. Χατζηιμπράμ, ως δικηγόρος της εν λόγω δημότισσας, λόγω της άρνησης του ληξιαρχείου ζήτησε και έλαβε εισαγγελική παραγγελία για τη χορήγηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου και παρότι την προσκόμισε στην υπηρεσία, η τελευταία συνεχίζει να αρνείται να προβεί στην χορήγηση του πιστοποιητικού.

Η δημότισσα του δήμου Τοπείρου, που είναι ελληνίδα υπήκοος μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας, χρειάζεται τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, προκειμένου να προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς για ακίνητο στην Κωνσταντινούπολη, που ανήκε στη γιαγιά της, η οποία ήταν ανάμεσα στις χιλιάδες περιπτώσεις ανιθαγενών από τη μειονότητα της Θράκης. Το κρίσιμο είναι ότι σήμερα το ληξιαρχείο του δήμου Τοπείρου αρνείται εδώ και δύο μήνες σχεδόν, να χορηγήσει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου στην εγγονή της, παρότι προσκομίστηκε και η εισαγγελική παραγγελία.

Οφείλει να εξηγήσει τη στάση του το ληξιαρχείο του δήμου Τοπείρου

Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, προσκόμματα συναντούσαν μέλη της μειονότητας και σε άλλους δήμους της περιοχής, ενώ υπήρχε και μία επιφυλακτικότητα-κατάλοιπο της ξεπερασμένης συντηρητικής λογικής που ήθελε να μην προχωρούν οι υποθέσεις όσων επιθυμούσαν να κάνουν άρση της απώλειας ιθαγένειας. Σήμερα τα προβλήματα αυτά έχουν ξεπεραστεί και, όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, οι υποθέσεις τους διεκπεραιώνονται χωρίς προβλήματα από όλους τους άλλους δήμους του νομού.

Ο λόγος που παρατίθενται τα στοιχεία αυτά είναι ότι το ληξιαρχείο αρνείται αναιτιολόγητα τη χορήγηση της ληξιαρχικής πράξης και ο δικηγόρος στην καταγγελία του αποδίδει σκοπιμότητα στην απροθυμία εξυπηρέτησης της πελάτισσάς του. Για το λόγο αυτό ο δήμος οφείλει να δώσει τεκμηριωμένες εξηγήσεις ή να συμμορφωθεί άμεσα με την εισαγγελική παραγγελία.

Τι αναφέρει η καταγγελία

Την 14-12-2017 και ύστερα από προφορική εντολή, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της Ε.Σ., με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9710 αίτησή μου, αιτήθηκα από το Ληξιαρχείο του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης να μου χορηγήσει την Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου της Φ.Σ., γιαγιάς της Ε.Σ.

Έκτοτε και ενώ είχε παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον των σαράντα (40) ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως και παρότι σύμφωνα με το νόμο οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, το εν λόγω Ληξιαρχείο του εν λόγω Δήμου, αρνούνταν επιμόνως και αδικαιολογήτως την χορήγηση της αιτούμενης Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.

Ύστερα από πολλές προσπάθειες και την εν γένει άρνηση του Ληξίαρχου για την χορήγηση της εν λόγω Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, την 1-2-2018 και ύστερα από εξουσιοδότηση της Ε.Σ., αιτήθηκα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας, για την χορήγηση της σχετικής Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, κατ΄ εντολή πλέον της εισαγγελίας.

Την 2-2-2018 εξεδόθη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης η με Αρ.Β.Αιτ.13/1-2-2018 αιτούμενη εισαγγελική παραγγελία, η οποία και διέτασσε τον Ληξίαρχο του Δήμου Τοπείρου Ξάνθης να χορηγήσει στην Ε.Σ. την εν λόγω Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου της γιαγιάς της Φ.Σ., καθ’ όσον έχει έννομο συμφέρον προς τούτο.

Την 6-2-2018 μετέβην αυτοπροσώπως στο Δήμο Τοπείρου και παρότι επέδειξα προς τούτο την εισαγγελική παραγγελία με την οποία διετάσσετο εκ της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ξάνθης η χορήγηση της εν λόγω Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, το Ληξιαρχείο του Δήμου Τοπείρου, δια της αρμόδιας υπαλλήλου του και εν γνώσει του Δημάρχου Τοπείρου, ο οποίος την στιγμή εκείνη τελούσε χρέη Ληξίαρχου, αρνήθηκε και πάλι την χορήγηση της.

Ύστερα από όλα τα παραπάνω διερωτώμαι :

-Αν οι δημότες του Δήμου Τοπείρου, οι οποίοι τυγχάνει να είναι μουσουλμάνοι, εξαιρούνται των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων

-Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι υπάλληλοι του Δήμου Τοπείρου εξαιρούνται της υποχρέωσης συμμόρφωσης στις προσταγές της Ελληνικής Δικαιοσύνης

-Αν οι ως άνω αρμόδιοι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν πλήρη ασυλία για τις καθ΄ όλα παράνομες πράξεις τους.

Σαμπρή Χατζηιμπράμ

Δικηγόρος


ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Του Ιμπράμ Ονσούνογλου
Όπως καταγγέλει δικηγόρος της Ξάνθης, ο κ. Σαμπρή Χατζηιμπράμ, για την από 2μήνου επίμονη άρνηση χορήγησης πιστοποιητικού θανάτου της γιαγιάς της σε εγγονή και, παρακαλώ, παρά την έκδοση ακόμα και σχετικής εισαγγελικής εντολής, τόσο η υπάλληλος όσο και ο ίδιος ο δήμαρχος του Τοπείρου Ξάνθης επικαλούνται κάποια εγκύκλιο την οποία όμως αρνούνται επίσης να παρουσιάσουν. Μια εγκύκλιος για την οποία ισχυρίζονται εμμέσως πλην σαφώς ότι είναι ισχυρότερη του Συντάγματος και των νόμων, αλλά και των δικαστικών αποφάσεων.
Μυστήριο, ε, σε κράτος δικαίου; Δεν είναι δυνατόν!… Σπεύδω να σας λύσω τις απορίες.
-Πρόκειται μωρέ για μειονοτικούς πολίτες, για μουσουλμάνους, τουρκογενείς, μπορεί και για πομάκους, κατάλαβες;
-Άαα, τώρα κατάλαβα. Είπα κι εγώ!
-Δηλαδή όσον αφορά τους μειονοτικούς όλα είναι δυνατά, όλα τα απίθανα γραφειοκρατικά εμπόδια είναι πιθανά.
-Μα δεν είχαμε τελειώσει μ’ όλα αυτά; Τι είναι τούτο πάλι;
Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε ότι η άσκηση μειονοτικής πολιτικής επί δεκάδες χρόνια γινόταν δια μέσου μυστικών εγκυκλίων που δεν δημοσιεύονταν ποτέ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ούτε πουθενά αλλού, και με εποπτεύουσα αρχή τα κατά τόπους Γραφεία Πολιτικών ή Πολιτιστικών Υποθέσεων σε 3 νομούς της Θράκης, τα οποία  υπάγονται στο ΥπΕξ.
Αυτές οι εγκύκλιοι ήταν υπεράνω του Συντάγματος και των νόμων, αλλά και των δικαστικών αποφάσεων. Λέγω δε ότι ήταν υπεράνω του Συντάγματος και των νόμων, καθώς είχαν εφευρεθεί ακριβώς για να τους παραβιάσουν, δηλαδή ήταν συνειδητά αντισυνταγματικοί, χωρίς τη δυνατότητα να τις προσβάλεις, αφού τυπικά ήταν ανύπαρκτες. Έτσι για τη Μειονότητα και τους μειονοτικούς είχε κατασκευαστεί ένα ιδιαίτερο νομικό-δικαιικό καθεστώς φάντασμα που ουσιαστικά όριζε τον περιορισμό ή την κατάργηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των οικονομικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, πολιτικών, των πάντων, και καθιέρωνε διάφορα διοικητικά μέτρα σε βάρος μιας μερίδας του πληθυσμού. Κάθε δραστηριότητα στη ζωή του μειονοτικού, ειδικά εκείνες οι δραστηριότητες στη ζωή ενός πολίτη που εξαρτώνται από την έγκριση των αρχών ή όπου οι αρχές απλώς παρεμβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπόκειντο σε απίθανους περιορισμούς και απαγορεύσεις. Επρόκειτο για ελληνικού τύπου απαρτχάιντ, άλλα καλυμμένο και ανομολόγητο.
Την ύπαρξη και το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης μυστικής εγκυκλίου γνώριζε μόνον η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία μαζί βέβαια με το τοπικό γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων. Γνώριζαν λ.χ. μόνο οι δήμοι όταν η μυστική εγκύκλιος αφορούσε τη λειτουργία της δημοτικής αρχής ως προς τους μειονοτικούς και το σχετικό γραπτό κείμενο φυλασσόταν σε ειδικό χρηματοκιβώτιο στο οποίο πρόσβαση είχε μόνο ο προϊστάμενος. Η χορήγηση αντιγράφου της εγκυκλίου ή ακόμα και η απλή επίδειξη στον ενδιαφερόμενο απαγορευόταν αυστηρά.
Μπορούμε να υποθέσουμε το περιεχόμενο μιας μυστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους δήμους και τα ληξιαρχεία: “Απαγορεύεται αυστηρώς η χορήγησις πιστοποητικών και ληξιαρχικών πράξεων σε μουσουλμάνους, εάν αυτά ζητούνται προς τον σκοπόν της τακτοποίησεως κληρονομικών υποθέσεων. Εξαιρούνται όσοι μουσουλμάνοι τυγχάνουν συνεργάτες της Εθνικής Ασφαλείας, ιδιότητα την οποίαν πρέπει να αποδείξουν δια προσκομίσεως σχετικής βεβαιώσεως.” Πολύ φοβάμαι πως ο δικηγόρος Σαμπρή θα έχει πέσει ακριβώς πάνω στην εγκύκλιο που αναφέραμε.
Το 1991 διακηρύχθηκε η ισονομία-ισοπολιτεία για τους μειονοτικούς πολίτες και η άρση των διοικητικών μέτρων που εφαρμοζόντουσαν σε βάρος τους. Και οι μυστικές εγκύκλιοι που αποτελούσαν τον κύριο κορμό “του ελληνικού μειονοτικού δικαίου” καταργήθηκαν βαθμιαία ένα ένα και σιγά σιγά σε βάθος 10ετίας. Χωρίς όμως να καταργηθούν τα γραφεία του ΥπΕξ που διατηρούνται πλήρως στελεχωμένα και ετοιμοπόλεμα. Προς τί;
Ορίζουμε αυθαίρετα ότι το καθεστώς αυτό του απαρτχάιντ έληξε το καλοκαίρι του 1998 όταν καταργήθηκε και το αντισυνταγματικό άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας, μνημείο αντιμειονοτικού ρατσισμού, που διατηρείτο σε ισχύ με ειδική συνταγματική διάταξη (άρθρο 111). Και έκτοτε μπήκαμε και κολυμπάμε στα βαθέα ύδατα της ισονομίας και ισοπολιτείας όπου τυχαίνει καμιά φορά και κανένα ατύχημα και πνιγόμαστε, όπως στην παραπάνω περίπτωση.
Κανείς δεν θέλει να φανταστεί ότι αναβιώνει το παλιό καθεστώς των διακρίσεων και ότι έχουμε να κάνουμε με μια νέα “νομοθετική πράξη” της παρούσης κυβέρνησης. Μάλλον πρόκειται για μια παλιά μυστική εγκύκλιο που ξεχάσθηκε να καταργηθεί κι έτσι διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι σήμερα. Δεν αποκλείεται και η περίπτωση κατά την οποία η εγκύκλιος να είναι καταργημένη, αλλά ο Δήμος Τοπείρου να μην πήρε είδηση. Το χειρότερο θα ήταν αν ο Δήμος πίστευε ότι έχει την αυτονομία να καθορίζει ο ίδιος τη μειονοτική πολιτική που θα εφαρμόζει στην επικράτειά του και να μην υπακούει στις εντολές της κυβέρνησης Αθηνών.
Το όλο θέμα πιστεύω πως θα δευκρινισθεί και θα διευθετηθεί σύντομα με κοινοβουλευτικό έλεγχο των βουλευτών της Θράκης σε ερώτηση προς τον Υπουργό των Εσωτερικών.
Υπάρχει ένα άλλο γενικότερο θέμα. Η Νομική Σχολή του ΔΠΘ δεν μπορεί να αναθέσει εργασίες ή διατριβές σε επιστήμονες και φοιτητές που θα διερευνήσουν τις μυστικές εγκυκλίους, αυτά τα μέσα άσκησης μειονοτικής πολιτικής, και το ελληνικό μειονοτικό δικαιικό σύστημα που ίσχυσε επί μια 30ετία και πλέον;  Πόσον καιρό θα μείνει ακόμα θαμμένος στα άδυτα των υπουργείων και νομαρχιών αυτός ο ανεκτίμητος νομικός θησαυρός;
 
Δημοσιεύτηκε στον δημοσιογραφικό δικτυότοπο  Tiken (Τικέν) στις 11/2/2018
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s