«Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα [Αντισημιτικού] Βιβλίου» υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων

 

 

 

Τελευταία ημέρα του Παζαριού [Αντισημιτικού] Βιβλίου σήμερα και είχαν μείνει αυτά… Συγχαρητήρια για το mainstreaming του αντισημιτισμού στο Δήμο Αθηναίων

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s