10/05/2019: Μηνυτήρια αναφορά κατά του Δήμου Φυλής για σχεδόν πλήρη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των ατόμων με αναπηρίες στα πεζοδρόμια

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

10 Μαΐου 2019


Κυρίες/Κύριοι


Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια αναφορά, στα πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων, κατά του Δήμου Φυλής που έχει την ευθύνη για τα πεζοδρόμια, με αντικείμενο την κατάργηση της όποιας προσβασιμότητας των πεζοδρομίων της περιοχής ευθύνης του για τα άτομα με αναπηρία (που ισοδυναμεί σχεδόν με απαγόρευση κυκλοφορίας ειδικά για τις/τους χρήστριες/χρήστες αμαξιδίου) με την κατασκευή στάσεων λεωφορείων που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το πλάτος των, κατά κανόνα στενών πεζοδρομίων του δήμου. Οι φωτογραφίες στάλθηκαν στο ΕΠΣΕ από ΑμεΑ που κινούνται με αμαξίδια και είναι θύματα της διάκρισης και πάρθηκαν μεταξύ 26 Απριλίου και 7Μαΐου 2019.

Έχοντας εμποδίσει την πρόσβαση σε τεράστια έκταση, ο Δήμος Φυλής “με πρόθεση δημόσια προκάλεσε τετελεσμένη διάκριση σε βάρος των ΑμεΑ” (άρθρο 1 παρ 1 και 3 Ν. 927/79) αφού στερεί από τα ΑμεΑ το δικαίωμα ισότιμης κυκλοφορίας στο δημόσιο χώρο, καταργώντας την προσβασιμότητα στο χώρο αυτό.

Παρακαλούνται οι διωκτικές αρχές να λάβουν υπόψη πως φέτος εξετάζεται για πρώτη φορά από τον ΟΗΕ η συμμόρφωση της Ελλάδας με τη  Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες  (https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=46). Στο άρθρο 33 παράγραφο 3 της Σύμβασης προβλέπεται “Η κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα τα ΑμεΑ και οι οργανώσεις που τα αντιπροσωπεύουν, εμπλέκεται και συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία επίβλεψης.” Το ΕΠΣΕ έχει ήδη υποβάλει έκθεση που αναρτήθηκε από τον ΟΗΕ (στο https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/GRC/INT_CRPD_ICO_GRC_33921_E.doc και σε μορφή html στοhttps://greekhelsinki.wordpress.com/2019/02/11/1-257/) και θα συμμετάσχει στις σχετικές διαδικασίες αναφέροντας μεταξύ άλλων το πρόβλημα και τις όποιες κυρώσεις επιβληθούν μετά τις επανειλημμένες μηνυτήριες αναφορές του ΕΠΣΕ.Ακολουθούν 3 χαρακτηριστικές φωτογραφίες από κάποιες υπό κατασκευή στάσεις που δεν καλύπτουν όλη την έκταση του προβλήματος αλλά μόνο ένα μικρό δείγμα:

Στάση “Κορομούλη” στην οδό Καραϊσκάκη:
received_436843920398570.jpeg
 
Στάση “9η Αγίου Ιωάννη” στην οδό Βυζαντίου:
 
received_611810499334939
 
Στάση “Ζάππα” στην Οδό Καραΐσκάκη:

received_2193007884121981.jpeg
 
 
***

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας καθώς και να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα δώσετε στη μηνυτήρια αναφορά αυτή.

 

Με τιμή,
 
Παναγιώτης Δημητράς
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
email: panayotedimitras@gmail.com
διεύθυνση: ΤΘ 60820 – 15304 Γλυκά Νερά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s