12/06/2019: Μηνυτήρια αναφορά κατά Δήμου Αθηναίων για διαρκή και συστηματική παραβίαση νομοθεσίας για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

12 Ιουνίου 2019


Κυρίες/Κύριοι


Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια αναφορά, στα πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων, κατά του Δήμου Αθηναίων για διαρκή και συστηματική παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες σε ειδικές θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων τους, όσον αφορά τις θέσεις επισκεπτών του. Σας παραθέτουμε τεκμηριωμένη καταγγελία του Εμπειρογνώμωνα Προσβασιμότητας, 
τέως Προϊστάμενου … Γραφείου Προσβασιμότητας στο Υπουργείο Πολιτισμού Γιάννη Πολυχρονίου (https://www.facebook.com/yiannis.polychroniouόπου εξηγείται πως ο Δ.Α. έχει αποφύγει να εφαρμόσει τις νόμιμες προδιαγραφές, και αντ’ αυτού θεωρητικά παρέχει δωρεάν στάθμευση στα ΑμεΑ, μόνο που αυτό αφενός δεν δημοσιοποιείται σε καμία από τις σχετικές πινακίδες (πάρα μόνο στην ιστοσελίδα του Δήμου) και, αφετέρου, καθώς είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν επαρκώς ούτε καν στην Δημοτική Αστυνομία, αυτή δίνει κλήσεις σε αναπηρικά αυτοκίνητα που παρκάρουν στις, θεωρητικά προσφερόμενες για αυτό το σκοπό, θέσεις του.

Έχοντας εμποδίσει την πρόσβαση σε θέσεις στάθμευσης, ο  Δήμος Αθηναίων “με πρόθεση δημόσια προκάλεσε τετελεσμένη διάκριση σε βάρος των ΑμεΑ” (άρθρο 1 παρ 1 και 3 Ν. 927/79) αφού στερεί από τα ΑμεΑ το δικαίωμα ισότιμης κυκλοφορίας στο δημόσιο χώρο, παρεμποδίζοντας την προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις του.

Παρακαλούνται οι διωκτικές αρχές να λάβουν υπόψη πως φέτος εξετάζεται για πρώτη φορά από τον ΟΗΕ η συμμόρφωση της Ελλάδας με τη  Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες  (https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=46). Στο άρθρο 33 παράγραφο 3 της Σύμβασης προβλέπεται “Η κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα τα ΑμεΑ και οι οργανώσεις που τα αντιπροσωπεύουν, εμπλέκεται και συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία επίβλεψης.” Το ΕΠΣΕ έχει ήδη υποβάλει έκθεση που αναρτήθηκε από τον ΟΗΕ (στο https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/GRC/INT_CRPD_ICO_GRC_33921_E.doc και σε μορφή html στοhttps://greekhelsinki.wordpress.com/2019/02/11/1-257/) και θα συμμετάσχει στις σχετικές διαδικασίες αναφέροντας μεταξύ άλλων το πρόβλημα και τις όποιες κυρώσεις επιβληθούν μετά τις επανειλημμένες μηνυτήριες αναφορές του ΕΠΣΕ.

https://archive.fo/ft5Sj

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑμεΑ

Ο Δήμος Αθηναίων παρανομεί συστηματικά και διαχρονικά, καλύπτει δε την παρανομία του με μία δικής του πατέντας απόφαση που λέει ότι μπορούν να παρκάρουν αναπηρικά αυτοκίνητα σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης επισκεπτών χωρίς πληρωμή.

Στον ιστοχώρο του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Cityofathens «Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης» αναφέρει ότι:
«Τα οχήματα με αναπηρικό σήμα μπορούν να σταθμεύουν ελεύθερα στις θέσεις επισκεπτών, χωρίς την καταβολή τέλους, όλες τις ημέρες και ώρες».
Όμως ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ δεν αναφέρεται η δυνατότητα αυτή.

Κανονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έπρεπε να έχει θέσεις στάθμευσης με την ανάλογη σήμανση αποκλειστικά για αναπηρικά αυτοκίνητα και σε ποσοστό 5% ΟΛΩΝ των θέσεων στάθμευσης – κατοίκων και επισκεπτών:

1. Άρθρο 26 παράγραφος 6 του Ν. 4067/2012 (NOK 2012)»Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων»

Κατά τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (όπως ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/ πεζοδρόμων/ πεζοδρομίων/ νησίδων, χώρων πρασίνου/ άλσεων, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.) εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων …………. καθώς και να διαμορφώνεται ποσοστό 5% των χώρων στάθμευσης ή τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων,, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Σχεδιάζοντας για Όλους”, όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

2. Υπουργική Απόφαση Αριθ. 52907/2009 “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών” ΦΕΚ Β΄/2621/31-12-2009.

Άρθρο 7, ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Το ελάχιστο πλάτος των ειδικών αυτών θέσεων καθορίζεται σε 3,50μ. Από τις ειδικές αυτές θέσεις μία (1) τουλάχιστον ικανοποιεί απαιτήσεις στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων τύπου VAN ή πρόσβασης σε όχημα από το πίσω μέρος με ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις 4,50μΧ6,60μ.
Στο τμήμα που προβλέπονται οι ειδικές θέσεις οχημάτων ατόμων με αναπηρία προβλέπεται η κατάλληλη σύνδεση της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο με κεκλιμένο επίπεδο.
Οι ειδικές θέσεις στάθμευσης σημαίνονται επί εδάφους και επί στύλου με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης.

Ακόμη πολλοί δημοτικοί αστυνομικοί δεν είναι ενήμεροι, και δίνουν κλήσεις σε αναπηρικά αυτοκίνητα ακόμη και αν αυτά έχουν σταθμεύσει σε θέση στάθμευσης επισκεπτών.

 

 

***

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας καθώς και να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα δώσετε στη μηνυτήρια αναφορά αυτή.

 

Με τιμή,
 
Παναγιώτης Δημητράς
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
email: panayotedimitras@gmail.com
διεύθυνση: ΤΘ 60820 – 15304 Γλυκά Νερά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s