ΓΙΑ ΜΑΣ / ABOUT US

Το Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ).

The Racist Crimes Watch is an initiative of the Greek Helsinki Monitor (GHM).


Το ΕΠΣΕ ασχολείται με θέματα ανθρώπινων και μειονοτικών δικαιωμάτων με:

 * παρακολούθηση της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών,

 * σύνταξη εκθέσεων για εθνικές, εθνογλωσσικές και θρησκευτικές μειονοτικές κοινότητες, καθώς και εκθέσεων στα όργανα του ΟΗΕ για την κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των παιδιών, την καταπολέμηση του ρατσισμού, τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τα βασανιστήρια,

 * αναφορές και ένδικα μέσα σε ελληνικά και διεθνή δικαστικά όργανα,

 * παρεμβάσεις στις κυβερνήσεις και στους διακυβερνητικούς φορείς,

 * δημοσίευση άρθρων, βιβλίων και εντύπων, παραδοσιακών και ηλεκτρονικών.

Ειδικότερα καταγράφει ρατσιστικά εγκλήματα (στο https://racistcrimeswatch.wordpress.com) και τα αναφέρει στις Εισαγγελείς για Ρατσιστικά Εγκλήματα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s