“Ο μισαλλόδοξος λόγος καλά κρατεί στο ελληνικό διαδίκτυο”

Η Εφημερίδα των Συντακτών

Ο μισαλλόδοξος λόγος καλά κρατεί στο ελληνικό διαδίκτυο
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ο μισαλλόδοξος λόγος καλά κρατεί στο ελληνικό διαδίκτυο

Ερευνα του Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ κατέγραψε το πόσο πολύ έχουν διεισδύσει οι μορφές λόγου που επιτίθενται σε μέλη ομάδων ή τάξεων ανθρώπων στη δημόσια σφαίρα ● Πρωτιά στις ιστοσελίδες έχουν τα Makeleio.gr και Πρώτο Θέμα, ενώ σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων, η Χρυσή Αυγή, και, δευτερευόντως, η Ελληνική Λύση

Η ελληνική δημόσια σφαίρα τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ορατότητα και διάχυση του μισαλλόδοξου λόγου, δηλαδή από «μορφές λόγου που επιτίθενται σε μέλη ομάδων ή τάξεων ανθρώπων που χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά».

Ο μισαλλόδοξος λόγος αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που στοχεύει στην υποβάθμιση μιας κοινωνικής ομάδας ή ενός υποκειμένου. Αποτελεί, ουσιαστικά, μια σχέση κυριαρχίας και ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να προσλάβει πολλές και διαφορετικές μορφές οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής ή/και πολιτικής ηγεμονίας, η οποία βασίζεται σε αρνητικά χαρακτηριστικά που αποδίδει η κυρίαρχη νόρμα στα κυριαρχούμενα άτομα.

Γιάννης Τσίρμπας

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ διεξήγαγε μια έρευνα καταγραφής του μισαλλόδοξου λόγου στις 11 πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες και στις ιστοσελίδες των κύριων ελληνικών πολιτικών, κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών του 2019.

Τα είδη λόγου, τα οποία καλύφθηκαν, ήταν: ο σεξισμός, δηλαδή το σύνολο των προκαταλήψεων και των διακρίσεων που πηγάζουν από την έμφυλη ταυτότητα των υποκειμένων· η Ομοφοβία/τρανσφοβία (αντι-ΛΟΑΤΚΙΑ+) που περιλαμβάνει μια σειρά αρνητικών/απαξιωτικών σχολίων και λεκτικής βίας σε ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα· ο ρατσισμός, που αναφέρεται σε διακρίσεις μεταξύ των υποκειμένων σύμφωνα με τη φυλή, το χρώμα του δέρματος, την εθνικότητα κ.λπ.· ο αντιμεταναστευτικός λόγος, δηλαδή ο λόγος που διακρίνει μεταξύ «γηγενών» και μεταναστών-προσφύγων και αναφέρεται με απαξιωτικό τρόπο σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και ο εθνικιστικός λόγος, δηλαδή οι αναφορές στην ελληνική εθνική ταυτότητα με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργούνται αποκλεισμοί και διακρίσεις στη βάση της συμμετοχής στο ελληνικό έθνος.

Διερευνήθηκε, επίσης, ο λόγος ύμνησης βίας. Η έρευνα διεξήχθη για οκτώ εβδομάδες, μεταξύ της 1/4/2019 και της 26/5/2019 (ευρωεκλογές) και υπήρξαν συνολικά 1.322 μοναδικές καταγραφές μισαλλόδοξου λόγου. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά υπήρχαν περίπου 24 μισαλλόδοξες φράσεις ή ολόκληρα κείμενα, με διείσδυση σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου.

grafima_ef_syn_0

Από μόνο του το συγκεκριμένο νούμερο είναι πολύ σημαντικό και καταδεικνύει τη διείσδυση του μισαλλόδοξου λόγου στη δημόσια σφαίρα. Τα αποτελέσματα καταρχάς δείχνουν ότι όταν μιλάμε για μισαλλόδοξο λόγο στις ιστοσελίδες ουσιαστικά μιλάμε κυρίως για Makeleio.gr και για Πρώτο Θέμα. Στις δυο αυτές ιστοσελίδες εντοπίστηκε το 54% των καταγραφών από τις ιστοσελίδες.

Αντιστοίχως, σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων, ο μισαλλόδοξος λόγος αφορά συντριπτικά τη Χρυσή Αυγή, όπου εντοπίστηκε το 86,3% των καταγραφών από τα πολιτικά κόμματα και, δευτερευόντως, την Ελληνική Λύση, όπου εντοπίστηκε ένα πρόσθετο 10,2%. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν σαφή ένδειξη ότι μπορεί μεν η Χρυσή Αυγή να αποτέλεσε την ατμομηχανή αυτού του είδους λόγου τα προηγούμενα χρόνια, όμως, ακόμα και τώρα που διώκεται από τη Δικαιοσύνη και βρίσκεται σε ύφεση της δημοφιλίας της, το αποτύπωμα του λόγου που σε μεγάλο βαθμό αυτή εισήγαγε στη δημόσια σφαίρα συνεχίζει να είναι βαθύ.

Ο εθνικιστικός λόγος

Σχετικά με τη διείσδυση συγκεκριμένων ειδών μισαλλόδοξου λόγου, ο εθνικιστικός λόγος έχει την πρωτοκαθεδρία, με 42,9% των καταγραφών να περιέχουν και τέτοια στοιχεία λόγου (κάθε καταγραφή μπορούσε να κωδικογραφηθεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες, δηλαδή να συνδυάζει διαφορετικά είδη μισαλλόδοξου λόγου, γι’ αυτό και τα ποσοστά αθροίζουν πάνω από το 100%).

Το δεύτερο πιο διαδεδομένο είδος μισαλλόδοξου λόγου είναι ο σεξισμός, με 39,2%, ακολουθούμενος από τον ρατσισμό, με 19%. Ο αντιμεταναστευτικός λόγος αποτελούσε το 16,8% των καταγραφών, ο αντι-ΛΟΑΤΚΙΑ+ λόγος το 6% και η ύμνηση βίας το 4,5%.

Ειδικά για τη Χ.Α., η εσωτερική σύνθεση του λόγου της έχει τον εθνικισμό ως βασικό συστατικό στοιχείο με 80,5%, τον αντιμεταναστευτικό λόγο με 41,1%, τον ρατσισμό με 24,8%, τον ομοφοβικό λόγο με 6,1% και τον σεξισμό με 2,4%.

Αναμενόμενα ίσως, διαφαίνεται η ύπαρξη ενός σημαντικού διαχωρισμού στα είδη λόγου που εντοπίζονται στις ιστοσελίδες ανάλογα με τη φυσιογνωμία τους: στις αθλητικές ιστοσελίδες και στις σελίδες lifestyle εντοπίζεται κυρίως σεξιστικός και αντι-ΛΟΑΤΚΙΑ+ λόγος, ενώ στις πολιτικές ιστοσελίδες και στα πολιτικά κόμματα είναι περισσότερο ορατός ο εθνικιστικός και ο αντιμεταναστευτικός λόγος.

Ο ρατσιστικός λόγος φαίνεται ότι φύεται παντού, ανεξαρτήτως φυσιογνωμίας ιστοσελίδας. Αναφορικά δε με την επίδραση της προεκλογικής περιόδου, φαίνεται ότι η τελευταία συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του εθνικιστικού και αντιμεταναστευτικού λόγου, οι οποίοι εντοπίστηκαν με αυξανόμενη συχνότητα το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν τις εκλογές. Αυτό είναι εύλογο, από τη στιγμή που τόσο η Συμφωνία των Πρεσπών όσο και το μεταναστευτικό ζήτημα βρέθηκαν αρκετά ψηλά στην προεκλογική ατζέντα.

Σχετικά με την ποιοτική ανάλυση του μισαλλόδοξου λόγου, μια βασική προέκταση της διείσδυσης και της αναπαραγωγής του είναι ότι έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένα οχήματα μεταφοράς νοημάτων και συγκεκριμένες «αργκό» για κάθε είδος λόγου. Οι «σοβαρές» ιστοσελίδες δεν απέχουν από τη χρήση αυτών. Για παράδειγμα, λέξεις όπως Εξαρχιστάν, αναρχοάπλυτοι, λαθρολάγνοι, γεροφρικιά, νεοραγιαδισμός, αστεφάνωτη (ως ευρέως διαδεδομένη μετωνυμία της συντρόφου του Αλ. Τσίπρα), τεκνατζού, σερνικοθήλυκος, αρπάχτρες και αρκετές άλλες έχουν καθιερωθεί στην αντίστοιχη ρητορική.

Επιπλέον, κάθε είδος μισαλλόδοξου λόγου φαίνεται ότι έχει τα δικά του «θέματα», δηλαδή κυρίαρχους τρόπους για την οργάνωση και μετάδοσή του. Πιο συγκεκριμένα, ο ρατσισμός χρησιμοποιεί έναν «καταμερισμό του εγκλήματος», δηλαδή συνδέει συγκεκριμένες ομάδες με συγκεκριμένες παραβατικές/επικίνδυνες συμπεριφορές (π.χ. οι Αλγερινοί είναι μαχαιροβγάλτες και οι Αφγανοί τσιγαράδες) και χρησιμοποιεί ευρέως μετωνυμίες και αναφορές όπως οι παραπάνω. Στον αντιμεταναστευτικό λόγο, η Ελλάδα εμφανίζεται να βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση πολιορκίας, όπου υπάρχει ένας «φετιχισμός των αριθμών» των «πολιορκητών» («εκατοντάδες», «χιλιάδες», «εκατομμύρια»), ενώ η ίδια η διαδικασία της μετανάστευσης συχνά λοιδορείται ως ένα ταξίδι αναψυχής.

Ο εθνικιστικός λόγος είναι συνυφασμένος με τη μοναδικότητα της Μακεδονίας, κάτι που συχνά συνδέεται με αντιαριστερές αναφορές (π.χ. «αλήτες προδότες αριστεροί»). Ταυτόχρονα, ο εθνικιστικός λόγος βρίθει συνωμοσιολογικών σχημάτων.

Ηθικές αξιακές κρίσεις

Ο σεξισμός συνοδεύει την κλασική αντικειμενικοποίηση των γυναικών με έναν δήθεν υποψιασμένο λόγο: οι συντάκτες σχετικών κειμένων, συναισθανόμενοι εκ των προτέρων ότι θα κατηγορηθούν για σεξισμό, υπερασπίζονται ως «φυσιολογική» την αισθητικοποίηση του γυναικείου σώματος και επιτίθενται εκ προοιμίου στην πολιτική ορθότητα. Επίσης, δεν λείπουν οι ηθικές-αξιακές κρίσεις για συγκεκριμένες επιλογές γυναικών, ενώ ο ανδρισμός αποθεώνεται ταυτιζόμενος με τον αριθμό των ερωτικών κατακτήσεων και τον ορθολογισμό.

Ο ομοφοβικός/τρανσφοβικός λόγος ουσιαστικά παίρνει τη μορφή υποτιμητικών και χλευαστικών συμπεριφορών απέναντι σε οποιαδήποτε μη ετεροκανονική ταυτότητα φύλου.

Τέλος, η ύμνηση βίας είναι, προφανώς, προσανατολισμένη στη δράση («να τελειώνουμε», «να εκδικηθούμε»). Σε αυτό το πλαίσιο, η βία είναι καθαγιασμένη, αρκεί να απευθύνεται σε εχθρούς ή προδότες, ενώ ταυτίζεται με το θάρρος, στοιχείο που εντοπίζεται στις αθλητικές κυρίως εφημερίδες.

Προφανώς η έρευνα δεν ήταν εξαντλητική και υπάρχουν και άλλα ήδη λόγου που πρέπει να διερευνηθούν ενδελεχώς, όπως ο λόγος ενάντια στα άτομα με αναπηρία, ο οποίος επίσης σημείωσε έξαρση κατά την προηγούμενη χρονιά (βλ. περιστατικό Πολάκη-Κυμπουρόπουλου, το οποίο συνέβη τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της έρευνας), ο λόγος ενάντια στους πολιτικούς, ο αντικομμουνιστικός και αντιαριστερός λόγος και ο λόγος ενάντια στη διανόηση (στους «κουλτουριάρηδες»).

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται εμφανώς για ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο φαινόμενο που μέσω της ευρείας διάχυσης που επιφυλάσσει το διαδίκτυο, συμβάλλει στην κανονικοποίηση υποτιμητικών θεάσεων συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και υποκειμένων. Με δεδομένο ότι σε πολλές περιπτώσεις «οι λέξεις είναι πράξεις», αυτό σημαίνει την περιθωριοποίηση των ομάδων αυτών, οι οποίες δεν θεωρούνται «άξιες» ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Και αυτό αποτελεί ένα σοβαρό δείγμα δημοκρατικού ελλείμματος και στρεβλής λειτουργίας της πολιτικής δημόσιας σφαίρας.

* Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ,επιστ. υπεύθυνος έρευνας

Ζήτημα δημοκρατίας

Της Μάρως Παντελίδου-Μαλούτα*

Σε περίοδο που βάλλεται ποικιλοτρόπως η δημοκρατία, με τα θέματα ισότητας και λαϊκής κυριαρχίας να βρίσκονται στο επίκεντρο, σημειώνεται παράλληλα αύξηση των περιστατικών ρατσιστικής –και όχι μόνο– βίας· αύξηση που δεν εκπλήσσει βέβαια, αν σκεφτούμε τον νομιμοποιητικό ξενοφοβικό λόγο πολλών πολιτικών, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αλλά και τη συνεχή, υφέρπουσα ή έκδηλη παρουσία του σεξισμού και της ομοφοβίας.

Ο μισαλλόδοξος λόγος, εξάλλου, είναι συχνά διαθεματικός, γι’ αυτό και, αν έπρεπε να καταλήξουμε σε κάποιο πολιτικό «διά ταύτα», θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η πάλη εναντίον του πρέπει να είναι συμπεριληπτική. Να συναρθρώνει, δηλαδή, τα διαφορετικά αιτήματα, διαφορετικών καταπιεσμένων ομάδων υπό την ομπρέλα ενός κοινού οράματος κοινωνίας, που να χωράει όλες/όλους/όλα με αποκλειστική προϋπόθεση να αποδέχονται τη δημοκρατική συμβίωση ως τη μόνη ηθικά αποδεκτή.

Ο μισαλλόδοξος λόγος ιεραρχεί βίαια, αποκλείει, καλλιεργεί μίσος και φόβο, απενοχοποιεί αντιλήψεις και ενίοτε δίνει άλλοθι σε πράξεις. Είναι, δηλαδή, βαθύτατα αντιδημοκρατικός. Αφού εξ ορισμού δεν αποδέχεται την ίση ηθική αξία όλων, είναι προφανώς απολύτως μη συμβατός με τη Δημοκρατία. Γι’ αυτό και η προστασία από τον μισαλλόδοξο λόγο δεν αποτελεί μόνο ατομικό δικαίωμα, αλλά και ουσιώδες συλλογικό καθήκον για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας, κάτι που ενίοτε δημιουργεί ερωτήματα σε σχέση με το πώς της εξάλειψής του, με αναφορά στην ελευθερία της έκφρασης για παράδειγμα, ύψιστης σημασίας δημοκρατική αξία και αυτή.

Γνωρίζουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι απλώς διαδικαστική υπόθεση, δεν αφορά μόνο τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και την επιλογή εκπροσώπων. Πρωτίστως είναι τρόπος κοινωνικής συμβίωσης, και μάλιστα ο μόνος ηθικά αποδεκτός με βάση την εξέλιξη της πολιτικής θεωρίας, αλλά και πεδίο όπου οι πολίτες συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν ισότιμα, διαμορφώνοντας έτσι δημοκρατικό ήθος.

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να προστατεύονται, στο όνομα των δημοκρατικών αρχών, κυρίως οι πιο ευάλωτες σε παραβιάσεις κατηγορίες. Συνεπώς, μόνο αν προστατέψουμε την ελευθερία επιλογών των τελευταίων, μέσω της απαγόρευσης του μισαλλόδοξου λόγου, θα έχουμε σεβαστεί την ουσία της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης.

* Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ, διευθύντρια Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα 1/4-26/5/2019 από την Ομάδα Μελέτης Εκλογών του Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Αναλύθηκαν οι 11 ιστοσελίδες ειδησεογραφικού περιεχομένου με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Alexa.com, καθώς και οι ιστοσελίδες των σημαντικών πολιτικών κομμάτων.

Η μονάδα ανάλυσης ήταν κάθε αυτοτελές τμήμα κειμένου, στο οποίο εντοπίστηκε μισαλλόδοξος λόγος. Εργάστηκαν 12 κωδικογράφοι που κατέγραψαν συνολικά 1.322 μοναδικά αποσπάσματα. Το σύνολο των πηγών κωδικογραφήθηκαν τουλάχιστον 2 φορές, ώστε να μετρηθεί η ποσοστιαία συμφωνία μεταξύ κωδικογράφων (>80% σε κάθε μεταβλητή).

Η έρευνα συντονίστηκε από την υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Λίνα Ζηργάνου-Καζολέα, υπεύθυνος συλλογής δεδομένων ήταν ο μεταπτυχιακός φοιτητής Ιάκωβος Σαχίνης και επιστημονικός υπεύθυνος ο λέκτορας Γιάννης Τσίρμπας.

● Σημαντική σημείωση: Η έρευνα δεν μέτρησε την αναλογία του μισαλλόδοξου λόγου στο σύνολο του λόγου. Συνεπώς, στα στοιχεία καταγράφεται το μέρος από τον συνολικό μισαλλόδοξο λόγο που εντοπίστηκε (που «ανήκει») σε κάθε πηγή.

71 προκαταρκτικές εξετάσεις για ρατσιστικά εγκλήματα διέταξε η Εισαγγελέας για Ρατσιστικά Εγκλήματα

Η Καλλιόπη Θεολογίτου ήταν Εισαγγελέας για Ρατσιστικά Εγκλήματα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μεταξύ Σεπτεμβρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019. Σήμερα είναι Αντιεισαγγελέας Εφετών Πατρών, αφού για μερικούς μήνες ήταν Αντιεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας.

Στο γραφείο της είχαν σωρευθεί κατά τη δωδεκάμηνη θητεία της 100 δικογραφίες για φερόμενα ρατσιστικά εγκλήματα, που σχηματίσθηκαν μετά από αναφορές του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ). Τελικά, μεταξύ 8 και 16 Ιανουαρίου 2020 (αφού πια έχει προαχθεί και υπηρετεί αλλού), διέταξε 71 προκαταρκτικές εξετάσεις, σχεδόν όλες μέσω είτε του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης  είτε του Πταισματοδικείου Αθηνών. Ταυτόχρονα, μεταφέρθηκαν σε άλλους Εισαγγελείς 19 δικογραφίες μετά την ολοκλήρωση προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώ 10 αρχειοθετήθηκαν (με αιτιολογίες που θα γίνουν γνωστές μετά την έγκριση των αρχειοθετήσεων από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών).

Χαρακτηριστικά, μεταξύ των 71 προκαταρκτικών εξετάσεων:

 • 5 αφορούν τον Κυριάκο Βελόπουλο
 • 4 αφορούν το Μακελειό (το οποίο αφορούν και άλλες 2 δικογραφίες που μεταφέρθηκαν σε άλλους Εισαγγελείς)
 • 4 αφορούν τον Κώστα Πλεύρη
 • 4 αφορούν την Ελεύθερη Ώρα
 • 4 αφορούν το Δήμο Αθηναίων για παραβίαση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ ή οδηγούς πορείας τυφλών
 • 4 αφορούν πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής (Ηλία Παναγιώταρο, Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Σαχινίδη)
 • 3 αφορούν το Θάνο Τζήμερο
 • 2 αφορούν το Στόχο
 • 2 αφορούν τον Πάνο Καμμένο
 • 2 αφορούν τη Ραχήλ Μακρή
 • 2 αφορούν το Πρώτο Θέμα
 • 2 αφορούν τον Αλέξη Κούγια
 • 9 (1 για τον καθένα) αφορούν τους Γιώργο Καρατζαφέρη, Ανδρέα Λοβέρδο, Γρηγόρη Ψαριάνο, Φαήλο Κρανιδιώτη, Αττικά Νέα, Γιάννη Ζουγανέλη, “πατέρα Κλεομένη”, Άννα Κουρουπού, και Ειρηνοδίκη που εξέδωσε ομοερωτοφοβική απόφαση.

02/01/2020: Μηνυτήρια αναφορά για τρανσφοβική ακύρωση συμβολαίου μίσθωσης καταστήματος στην Ξάνθη

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Τ.Κ.Ζ.Α.Ρ.
 
2 Ιανουαρίου 2020

Κυρίες/Κύριοι,

 

Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια αναφορά, κατ’ άρθρο 42 ΚΠΔ, στα πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων, με αντικείμενο την τρανσφοβική ακύρωση ενός συμβολαίου μίσθωσης καταστήματος στην Ξάνθη μόλις ο γιος της ιδιοκτήτριας του κατάλαβε την ταυτότητα φύλου της κοπέλας που είχε σκοπό να το μισθώσει. Αποτελεί «παρενόχληση» δηλαδή ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται την ταυτότητα φύλου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, καθώς και δημόσια πρόκληση διάκρισης και μίσους.

parallaximag.gr

Παρά την ψήφιση του νέου νόμου για την ταυτότητα φύλου, το σύμφωνο συμβίωσης και τα άλματα που σημειώνει η χώρα μας στον τομέα των LGBTQI δικαιωμάτων, δυστυχώς η πραγματική ζωή μας διδάσκει πως δεν αρκεί ένας νόμος από μόνος του για να αλλάξει ριζωμένες αντιλήψεις αιώνων. Αυτό που απαιτείται είναι η παιδεία στην οικογένεια και το σχολείο, που μας ακολουθούν για τα πρώτα τουλάχιστον 20 χρόνια της ζωής μας. Πρόσφατο περιστατικό κατά τρανς γυναίκας μας αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως η πορνεία για τις τρανς γυναίκες στην Ελλάδα είναι μονόδρομος, που τον επιβάλει η ίδια η κοινωνία.
Screenshot_2020-01-02-16-12-22-407_com.hsv.freeadblockerbrowser.png
Η Άντζι είναι ένα από τα λίγα τρανς κορίτσια που δεν πήρε τον δρόμο της εσωτερικής μετανάστευσης λόγω ταυτότητας φύλου, σε μια από τις δύο μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κάτι που είναι σύνηθες, μιας και οι τρανς άνθρωποι προ ετών ήταν αδύνατον να επιβιώσουν στην επαρχία. Η Άντζι όμως τα κατάφερε, όπως και η Ήβη και η Άννα, κορίτσια που γνωρίζουμε πως έχουν δώσει την προσωπική τους μάχη στον τρανς κίνημα για την αποδοχή και τα κατάφεραν. Κορίτσι πάντα χαμογελαστό, με μεγάλο κύκλο φίλων και γνωστών, αγαπητή σε όλους στην πόλη της Ξάνθης, όπου και ζει, η Άντζι αποφάσισε πως ήρθε η ώρα και γι’ αυτήν να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Καθώς είναι πολύ καλή στην μαγειρική, κάτι που αγαπάει με πάθος να κάνει, αποφασίζει να βγει από τον φαύλο κύκλο που θέλει τις τρανς πόρνες στο περιθώριο της ζωής και να παλέψει για να ανοίξει ένα δικό της κατάστημα εστίασης. Και ενώ θα έπρεπε κάθε τέτοια κίνηση να στηρίζεται από όλους, η Άντζι δεν το δημοσιοποίησε, δεν ζήτησε την βοήθεια κανενός, απλά και αθόρυβα αποφάσισε να προχωρήσει μόνη την επιχείρηση της. Όλα έβαιναν καλώς και για την Άντζι το τέλος του έτους θα ήταν η αρχή μιας νέας ζωής. Τότε είναι που έρχεται ο γιος της ιδιοκτήτριας του ακινήτου που μισθώθηκε για να στεγάσει την επιχείρηση και εξαναγκάζει την μητέρα του να ακυρώσει το συμβόλαιο, γιατί δεν θέλει το ακίνητο να νοικιαστεί από τρανς κοπέλα.
Η Άντζι με πίκρα δημοσιοποίησε το γεγονός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook και από χθες ένα κύμα συμπαράστασης από φίλους γνωστούς και αγνώστους της δίνει δύναμη παρά τις δυσκολίες να μην το βάλει κάτω. Με την ελπίδα η νέα χρονιά να δώσει στέγη στα όνειρα της Άντζι και κάθε τρανς κοπέλας που στην αυγή του 2020 συνεχίζει να μην αντιμετωπίζεται σαν άνθρωπος, αποδεικνύεται πως η ψήφιση στη Βουλή της αναθεώρησης του άρθρου 5 παρ. 2 του Συντάγματος για την απαγόρευση των διακρίσεων βάση σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, ήταν απαραίτητη και η καταψήφισή της από την πλειοψηφία των Βουλευτών έδωσε το δικαίωμα στη καταπάτηση των δικαιωμάτων της πιο αδύναμης μερίδας συμπολιτών μας, αυτή των τρανς ανθρώπων.
Διαβάστε την ανάρτηση στο Facebook:

Screenshot_2020-01-02-16-13-35-151_com.hsv.freeadblockerbrowser.png

***

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας καθώς και να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα δώσετε στη μήνυση αυτή.

 

Με τιμή


Παναγιώτης Δημητράς
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
email: panayotedimitras@gmail.com 
διεύθυνση: ΤΘ 60820 – 15304 Γλυκά Νερά

7 δίκες με αντιρατσιστικό νόμο τον Ιανουάριο 2020

dikes me ton antiratsistiko ianouarios 2020

Επτά δίκες με τον αντιρατσιστικό νόμο είναι προγραμματισμένες για τον Ιανουάριο 2020. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ. Οι αντίστοιχες ποινικές διώξεις βασίστηκαν σε:

 

19/12/2019: Μηνυτήρια αναφορά για ομοερωτοφοβική παρέμβαση Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Τ.Κ.Ζ.Α.Ρ.
19 Δεκεμβρίου 2019

Κυρίες/Κύριοι,

Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια αναφορά, κατ’ άρθρο 42 ΚΠΔ, στα πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων, με αντικείμενο την ομοερωτοφοβική παρέμβαση του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου να διακόψει ΛΟΑΤΚΙ+ πρόγραμμα επιμόρφωσης προς εκπαιδευτικούς, εξωθώντας έτσι σε παραιτήσεις την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης του Δήμου Γλυφάδας κα  Μελίνα Χαρατσίδου και τον Προϊστάμενο  του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ κ. Ηλία Γκότση. Όπως εξηγείται και στο facebook post του ποινικολόγου και μέλους της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Βασίλη Σωτηρόπουλου που παραθέτουμε, μέσω αυτής της παρενόχλησης του επιστημονικού προσωπικού του Δήμου που συνιστά η διακοπή του προγράμματος “εγείρεται το ζήτημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί ίσης μεταχείρισης και συγκεκριμένα του Ν.4443/2016”:

https://www.facebook.com/vsotiropoulos/posts/10157771458689854

Εάν αληθεύει ότι η κ. Χαρατσίδου παραιτήθηκε από το πρόγραμμα λόγω μιας τέτοιας ομοφοβικής παρέμβασης, τότε εγείρεται το ζήτημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί ίσης μεταχείρισης και συγκεκριμένα του Ν.4443/2016. Ο νόμος αυτός (που αποτελεί και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/78) ορίζει ως “παρενόχληση” την ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Δεν είναι απαραίτητο να πρόκειται για ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπο, αφού αρκεί και η «διάκριση λόγω σχέσης», η οποία κατά τον Ν.4443/2016 νοείται ως λιγότερη ευνοϊκή μεταχείριση ενός προσώπου λόγω της στενής του σχέσης με πρόσωπο ή πρόσωπα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Επομένως, εφόσον ευσταθούν όσα ισχυρίζεται η παραιτηθείσα, υπάρχει πεδίο για προσφυγή στην Δικαιοσύνη.

AntiVirus

https://archive.ph/b2gZE

Διακοπή ΛΟΑΤΚΙ+ προγράμματος μετά από ωμή παρέμβαση του Δημάρχου Γλυφάδας

13/12/2019

FireShot Capture 231 - Edit Post ‹ RACIST CRIMES WATCH - Παρατηρητηριο Ρατσιστικων Εγκληματω_ - wordpress.com

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου διέκοψε ΛΟΑΤΚΙ+ πρόγραμμα επιμόρφωσης προς εκπαιδευτικούς, υποκύπτοντας στις αντιδράσεις εκκλησιαστικών κύκλων.

Αυτό καταγγέλλει με ψήφισμά της η Γενική Συνέλευση του συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Το σχολείο που μας χωράει. Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στην πρόληψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού με άξονα την ταυτότητα-έκφραση-χαρακτηριστικά φύλου και τον ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό» αποτελεί ενέργεια του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), σε συνεργασία με το Πολύχρωμο Σχολείο αλλά και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η παρέμβαση αυτή οδήγησε την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης του Δήμου Γλυφάδας κας  Μελίνα Χαρατσίδου και  τον Προϊστάμενο  του Τμήματος Εκπαίδευσης του  ΟΚΑΝΑ κ. Ηλία Γκότση σε παραιτήσεις από τις θέσεις τους.

«Τα ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ άλλων είναι: Πώς γίνεται κάποιος εκτός της εκπαιδευτικής κοινότητας να αποφασίζει για τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το περιεχόμενο των συναντήσεων των εκπαιδευτικών;

Πώς είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή και με όσα συμβαίνουν, ζητήματα που αφορούν σε διακρίσεις όχι μόνο να μη συζητούνται και να θεωρούνται ως μη σημαντικά αλλά και να απαγορεύονται από διάφορους κύκλους;

Όλο αυτό θυμίζει μεσαίωνα, είναι σκοταδισμός και ευνοεί την ανάπτυξη ρατσιστικών συμπεριφορών» καταγγέλλουν στο ψήφισμά τους οι εκπαιδευτικοί.

Με επιστολή της παραιτήθηκε η επιστημονικά υπεύθυνη στο Κέντρο Πρόληψης Γλυφάδας, κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, Μελίνα Χαρατσίδου.

Ολόκληρη η επιστολή παραίτησης: 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τη δυσάρεστη θέση στην οποία βρέθηκα  για πρώτη φορά στα εικοσιένα (21) έτη που εργάζομαι ως επιστημονικά υπεύθυνη στο Κέντρο Πρόληψης Γλυφάδας,  διακόπτοντας  μια δράση και συγκεκριμένα μια βιωματική εκπαίδευση που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α΄ θμιας και Β΄ θμιας και στηρίζεται στο παιδαγωγικό υλικό «Το σχολείο που μας χωράει».

Η βιωματική αυτή εκπαίδευση είναι 8 τετράωρων εβδομαδιαίων συναντήσεων και άρχισε να υλοποιείται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης Γλυφάδας από τις 28 Νοεμβρίου 2019. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην πρόληψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού με κύριο άξονα την ταυτότητα, την έκφραση φύλου και τον ερωτικό / σεξουαλικό προσανατολισμό.Το υλικό δημιουργήθηκε με τη δέουσα επιμέλεια, τον σεβασμό και την προσοχή που αρμόζει στο θέμα, μετά από πρόσκληση του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ και σε συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης Γλυφάδας, Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής – Χολαργού και Παπάγου, Αθήνας, της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας Α΄θμιας Β΄ Διεύθυνσης Αθήνας, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων και του Πολύχρωμου Σχολείου. Η υλοποίηση της δράσης αξιολογείται από το ΕΚΤΕΠΝ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο).

Η πρόσκληση για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς Α΄ θμιας και Β΄ θμιας που εργάζονται σε σχολεία της Γλυφάδας και του Παλαιού Φαλήρου (το οποίο δεν διαθέτει  Κέντρο Πρόληψης) και έγινε από το 4ο ΠΕΚΕΣ, τη Διεύθυνση Α΄ θμιας και Β΄ θμιας που επιθυμούσαν η εκπαίδευση αυτή να πραγματοποιηθεί  σε εκπαιδευτικούς  σχολείων της περιοχής τους. Εννοείται,  όπως συμβαίνει άλλωστε  με όλες τις εκπαιδεύσεις,  η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και πραγματοποιείται εκτός ωρών διδασκαλίας.

Για το Κέντρο Πρόληψης  Γλυφάδας, η δράση αυτή είναι μια εκ των πολλών δράσεων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει  και οι οποίες απευθύνονται  στην κοινότητα με στόχο πάντα την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Τα στελέχη του, μέσα από το έργο που πραγματοποιούν, αφουγκράζονται τις ανάγκες των κατοίκων  και  σχεδιάζουν  δράσεις που να απαντούν σ΄ αυτές τις  ανάγκες.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση,  που αποσκοπεί  στο  να δημιουργήσει χώρο για όλους, πυροδότησε  και μόνο με την ανακοίνωσή της αντιδράσεις από το χώρο της Εκκλησίας και από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι όπως μου αναφέρθηκε προφορικά  στη συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, έχουν μαζέψει υπογραφές για τη διακοπή του προγράμματος.

Προσπαθώντας να κατανοήσω, να εμπεριέξω, να αντιληφθώ το λόγο αυτού του αιτήματος, επιχείρησα να εξηγήσω ότι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν, αποσκοπούσε  στο  να δημιουργηθεί ένας  ασφαλής χώρος στα σχολεία, να μειωθεί η βία, να κάνουμε το αόρατο ορατό εφόσον  όσο δε μιλάμε, όσο  κρύβουμε, όσο  κάνουμε σαν να μην υπάρχει, συμπιέζουμε και συντρίβουμε ανθρώπους δημιουργώντας  αποκλεισμούς που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν οδηγούν σε λειτουργικότητα και δεν μαρτυρούν αγάπη στον άνθρωπο.

Παρόλα αυτά, επιθυμώντας να μην αποκλείσω και εγώ με τη σειρά μου,  φωνές που φοβούνται ή που δυσκολεύονται να καταλάβουν πως ο άνθρωπος για να μπορέσει να είναι καλά και να συμπεριφέρεται καλά τόσο στον ίδιο του τον εαυτό όσο και στους γύρω του, χρειάζεται να έχει ασφάλεια και χώρο μέσα στον οποίο να υπάρξει  αλλά και γιατί δεν επιλέγω να συντηρήσω ένα «κρυφό σχολειό», αναγκάζομαι να σταματήσω τη δράση αυτή στο Κέντρο Πρόληψης Γλυφάδας.

Θα ήθελα να τονίσω πως λυπάμαι πολύ για την αναπάντεχη αυτή εξέλιξη  και κυρίως λυπάμαι γιατί διέκοψα μια ομάδα με  εκπαιδευτικούς  που συμμετείχαν με διάθεση, κέφι, δέσμευση, δίψα να μάθουν και ευελιξία να «μετακινηθούν», στις  συναντήσεις της δράσης που ήδη υλοποιήθηκαν. Ήταν μια υπέροχη ομάδα που είχε ποικιλομορφία (νηπιαγωγό, δάσκαλους,  καθηγητές, διευθυντές  Γυμνασίου και Λυκείου και μια συντονίστρια Α΄ θμιας).

Όταν ανακοίνωσα τη διακοπή της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί που με δική τους πρωτοβουλία συμμετείχαν στο πρόγραμμα, πέρα από το σοκ που εξέφρασαν, την απορία τους, τη λύπη τους, τον θυμό τους, ένιωσαν προσβεβλημένοι. Πώς είναι δυνατό κάποιος άλλος να αποφασίζει τι είναι καλό γι’ αυτούς και τι θα μπορούσε να ήταν βοηθητικό στη δουλειά τους;

     Και εδώ τίθεται και το δικό μου ερώτημα:

     Πώς είναι δυνατόν να είμαι επιστημονικά υπεύθυνη και να μην αποφασίζω για το επιστημονικό έργο που θα γίνει στην κοινότητα  της Γλυφάδας; Αν όπως φαίνεται, δεν έχω στην ουσία την επιστημονική  ευθύνη του έργου και δεν μπορώ να παίρνω αποφάσεις για το ποιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Πρόληψης  Γλυφάδας, τότε δεν έχω παρά να δηλώσω την παραίτησή μου από τη θέση της επιστημονικά υπεύθυνης.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στις 28/11/2019 στον χώρο του Κέντρου Πρόληψης Γλυφάδας και με εμψυχώτρια την κα Μελίνα Χαρατσίδου, κλινική ψυχολόγο, επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου ξεκίνησε ένας κύκλος σεμιναρίων με θέμα: «Το σχολείο που μας χωράει. Ευαισθητοποίηση και Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών στην πρόληψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού». Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Γλυφάδας και Παλαιού Φαλήρου και ήταν μία συνδιοργάνωση του ΟΚΑΝΑ (δια του Κέντρου Πρόληψης Γλυφάδας), του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής (δια των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολείων αυτών των περιοχών) και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α/θμιας& Β/θμιας (δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας). Το υλικό του σεμιναρίου έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ και συμμετείχαν 17 συνάδελφοι/ισσες εκπαιδευτικοί.

Ωστόσο όπως ενημερωθήκαμε από συναδέλφους μας που συμμετείχαν στο προαιρετικό αυτό απογευματινό επιμορφωτικό πρόγραμμα το σεμινάριο ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ μετά από ωμή παρέμβαση του δημάρχου Παπανικολάου Γιώργου ο οποίος, ως φαίνεται,   υπέκυψε παθητικά σε πιέσεις και αντιδράσεις που δέχτηκε από εκκλησιαστικούς κύκλους.

Η παρέμβαση αυτή οδήγησε την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης του Δήμου Γλυφάδας κας  Μελίνα Χαρατσίδουκαι  τον Προϊστάμενο  του Τμήματος Εκπαίδευσης του  ΟΚΑΝΑ κ. Ηλία Γκότση σε παραιτήσεις από τις θέσεις τους.

Τα ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ άλλων είναι:

Πώς γίνεται κάποιος εκτός της εκπαιδευτικής κοινότητας να αποφασίζει για τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το περιεχόμενο των συναντήσεων των εκπαιδευτικών;

Πώς είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή και με όσα συμβαίνουν, ζητήματα που αφορούν σε διακρίσεις όχι μόνο να μη συζητούνται και να θεωρούνται ως μη σημαντικά αλλά και να απαγορεύονται από διάφορους κύκλους;

Όλο αυτό θυμίζει μεσαίωνα, είναι σκοταδισμός και ευνοεί την ανάπτυξη ρατσιστικών συμπεριφορών.

Δεν ανήκει στις αρμοδιότητες κανενός δημάρχου, να εγκρίνει το περιεχόμενο και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων πόσο μάλλον να τα διακόπτει, υπερβαίνοντας το θεσμικό του ρόλο.

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Γλυφάδας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στέκεται απέναντι στο σκοταδισμό και καταγγέλλει την προσπάθεια διακοπής του σεμιναρίου.

Υπερασπιζόμαστε ως οφείλουμε το δικαίωμα κάθε μαθητή/τριας να φοιτά «σε ένα σχολείο που μας χωράόλους» χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. 

Απαιτούμε να συνεχιστεί άμεσα το σεμινάριο στη Γλυφάδα και τη δημοτική αρχή να περιοριστεί στα ζητήματα αρμοδιότητας της.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ 11/12/2019

***

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας καθώς και να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα δώσετε στη μήνυση αυτή.

 

Με τιμή


Παναγιώτης Δημητράς
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
email: panayotedimitras@gmail.com 
διεύθυνση: ΤΘ 60820 – 15304 Γλυκά Νερά

INACH Annual Report 2019 (with reference to Greek Helsinki Monitor)

Greek Helsinki Monitor - Ελληνικο Παρατηρητηριο των Συμφωνιων του Ελσινκι

 
Our Greek member, Greek Helsinki Monitor, mainly focused on launching criminal cases against extremists and other spreaders of cyber hate. Their biggest success is getting nine such cases to trial during 2019. These cases are the following:
 
· Against an extreme right newspaper for a front-page article with the title “Transvestite Parliament – Beat all ‘sissies’ – this abortion of a law [on civil unions] was voted by 148 ‘perverts.’”
 
· A former Foreign Minister who said in a television interview that “The only good Turk is a dead Turk. I believe it because I haven’t found a good Turk. They lack elementary knowledge. The Turk does not have a sense of the law.”
 
· At the time a member of the Political Committee of New Democracy who wrote in a…

View original post 314 more words

«Πολιτικοί και ΜΜΕ ευθύνονται για τη διάχυση ρατσιστικών απόψεων»: Συνέντευξη Παναγιώτη Δημητρά

Greek Helsinki Monitor - Ελληνικο Παρατηρητηριο των Συμφωνιων του Ελσινκι

Αποτέλεσμα εικόνας για ereportaz«Πολιτικοί και ΜΜΕ ευθύνονται για τη διάχυση ρατσιστικών απόψεων»

«Πολιτικοί και ΜΜΕ ευθύνονται για τη διάχυση ρατσιστικών απόψεων»

Της Νατάσσας Βουδούρη

Σφοδρές αντιδράσεις και ερωτηματικά έχει προκαλέσει η μήνυση του Παναγιώτη Δημητρά, εκ μέρους του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, στην «Κιβωτό του Κόσμου», για ρατσιστική συμπεριφορά. Ο κ. Δημητράς, αγωνιστής με πλούσια δράση, μίλησε αποκλειστικά στο ereportaz για τις ρατσιστικές απόψεις της χώρας μας, την ξενοφοβία και την νομική οδό που ακολουθεί στα θέματα αυτά.

1.Τι ακριβώς είναι το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι; Που και πως δραστηριοποιείται εντός και εκτός Ελλάδας;

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1993 και δηλωμένος σκοπός της είναι «να παρακολουθεί, να δημοσιοποιεί, να ασκεί πίεση και να παρεμβαίνει για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και διακρίσεων στην Ελλάδα, και, περιστασιακά, στα Βαλκάνια». Επίσης, παρακολουθεί συντονισμένα τα ελληνικά και βαλκανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά ρατσιστικά, μισαλλόδοξα ή εθνικιστικά στερεότυπα μίσους. Το έργο της περιλαμβάνει, σε συνεργασία με άλλες…

View original post 1,275 more words

Prosecution of racist crimes in Greece 2015-2019

GREEK HELSINKI MONITOR (GHM)
Address: P.O. Box 60820, GR-15304 Glyka Nera
Tel.: (+30) 2103472259 Fax: (+30) 2106018760
email: panayotedimitras@gmail.com website: https://greekhelsinki.wordpress.comProsecution of racist crimes in Greece 2015-2019:
Excerpt from a communication to the Council of Europe’s Committee of Ministers

19 October 2019

 1. New legislation for hate crimes

In 2014, Greece amended its anti-racism law 927/79 and contrary to its claims it decriminalized hate speech. This is an excerpt from GHM et al. submission to UN CERD in July 2016.

 Submission to UN CERD in 2016 on decriminalization of hate speech in 2014

It is astonishing that in its September 2015 report to CERD Greece misleadingly claims that “114. As explained in Greece’s previous reports, Law 927/1979 … criminalizes the expression in public, either orally or by the press or by written texts or through depictions or any other means, of offending ideas against any individual or group of individuals.” That was the content of old article 2 of Antiracism Law 927/79 penalizing hate speech against persons by virtue of their racial or ethnic origin or their religious affiliations. Such acts were prosecuted ex officio without the victims having to file a complaint. Victims could be any members of the ethnic or religious group offended. However, that Article was abolished with Law 4285/10-9-2014, a whole year before the report to CERD was submitted!

Moreover, during Greece’s review by the Human Rights Committee (HRCttee) in October 2015, the Greek delegation stated that victims of hate speech can alternatively now use the usual articles on libel and defamation with the addition of the new Article 81A of the Criminal Code on racist crimes. However, the crimes of libel and defamation cannot be prosecuted ex officio but victims have to file complaints which such vulnerable persons would rarely do, let alone that they have to pay court fees (of 150 euros) and engage lawyers. Only for complaints based on anti-racism Law 927/79 is there an exemption from such court fees, while free legal aid is available only for very poor persons.

Secondly, the articles on defamation and libel invoked punish such crimes if they are committed against individuals and not against groups of individuals, as there are no articles in the criminal code on group defamation or group libel. That means for example that if one insults another person who is a Rom saying “you dirty Gypo” the latter can file a complaint based on those articles. If however the offender said “I do not like all those dirty Gypos” there is no longer a crime to prosecute.

It should be taken into consideration that through 2015 there has been only one conviction under Law 927/79 that was upheld on appeal. It was based on old article 2 and the incriminating text was “Thank God, not even 1,500 Jews are left in Thessaloniki…” Such a text would not have reached even the indictment today as there is no individual libel or defamation in it. That case like 60+ other cases based on 927/79 had been taken to justice and litigated by Greek Helsinki Monitor.

Finally, it was unfortunate that the State claimed during its review by HRCttee that ECRI had welcomed the amended Law 927/29. Here is the crucial paragraph 4 of ECRI’s report published in January 2015:  “Article 1.1 of Law 927/1979 criminalises the intentional public incitement to acts or activities that may result in discrimination, hatred or violence against individuals or groups based on their racial, national or ethnic origin, colour, religion, sexual orientation or gender identity. The creation or leadership of or participation in a group that promotes racism is banned by Article 1.4 of the law. While the law covers the recommendation contained in § 18 c of ECRI’s General Policy Recommendation (GPR) No. 7 on national legislation to combat racism and racial discrimination, which relates to racist threats, it does not address those in §§ 18 b, referring to insults and defamation, or 18 f, concerning the public dissemination, public distribution or production or storage of racist material[emphasis added].

The above information was included in a GHM/MRG-G/HUG/SOKADRE submission to HRCttee during Greece’s review on 19 October 2015, to counter Greece’s misleading claims. The attached ensuing related HRCttee concluding observation and recommendation shared the concerns of GHM/MRG-G/HUG/SOKADRE: CERD is requested to make a similar recommendation to Greece for the reintroduction of the prohibition and prosecution of of hate speech, also in line with CERD’s own 2009 recommendations.

[HRCttee on] Racism and xenophobia

13. While acknowledging efforts made by the State party to combat hate crimes, the Committee is concerned that the new Law 4285/2014 and the provisions introduced in the Penal Code may hinder investigations and prosecutions of racist hate crimes involving public insults and defamation against groups. The Committee is also concerned about continued reports of racist attacks and hate speech against migrants, refugees and Roma. The Committee notes with concern that cases of racism are underreported allegedly due to lack of trust in the authorities and the absence of an effective complaints mechanism. The Committee regrets that sanctions imposed are insufficient to discourage and prevent discrimination (arts. 2, 19, 20 and 26).

14. The State party should review its legislation with a view to ensuring that all advocacy of national, racial or religious hatred is prohibited by law, and that all cases of racially motivated violence are systematically investigated, that the perpetrators are prosecuted and punished, and that appropriate compensation is awarded to the victims. The State party should take effective measures to improve the reporting of hate crimes. Furthermore, the State party should strengthen its efforts to eradicate stereotypes and discrimination against migrants, refugees and Roma, inter alia, by conducting public awareness campaigns to promote tolerance and respect for diversity.

 Related concluding observations of UN CERD

On the basis of the material submitted by GHM et al UN CERD made the following observations:

Anti-racism legal framework

 1. While noting with appreciation the positive aspects incorporated in the new anti-racism law No. 4285/2014, the Committee remains concerned that the new law is not fully compliant with the requirements of article 4 of the Convention, particularly as it does not criminalize the dissemination of ideas based on racial superiority and does not provide for a procedure to declare illegal and prohibit racist organizations. The Committee is also concerned at the persistence in the State party of the political party Golden Dawn, to which the delegation referred in its opening statement as the most prominent racist organization, inspired directly by neo-Nazi ideas (art. 4).
 2. Recalling its general recommendations No. 7 (1985) and No. 15 (1993) relating to the implementation of article 4 of the Convention, the Committee recommends that the State party bring its anti-racism legal framework in full compliance with the requirements of article 4 of the Convention, and ensure its strict application. The State party should, inter alia, declare illegal and prohibit organizations that promote and incite racial discrimination, such as Golden Dawn, as previously recommended by the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and by the Council of Europe Commissioner for Human Rights.

Implementation of anti-discrimination provisions

 1. The Committee welcomes the information provided on the increased application of the anti-racist legislation in the State party by law enforcement authorities and in courts. It, however, remains concerned at the still low invocation and application of anti-racism legal provisions and the low rate of convictions in courts (art. 2).
 2. The Committee recommends that the State party intensify its measures to strengthen the application of anti-racism provisions. To that end, the State party should:

(a) Increase the human, financial and technical resources allocated to law enforcement authorities entrusted with investigating hate and racial crimes, namely, the special prosecutors and special police units, and ensure these bodies’ outreach throughout the country;

(b) Undertake awareness-raising measures, including regular mandatory pre-service and in-service training, especially among the police, prosecutors, judiciary and lawyers, on the legal framework governing anti-discrimination and on the investigation of complaints of hate crimes.

Greece should therefore amend the related legislation along the lines recommended by the three highest expert bodies in the Council of Europe and the UN. As for “the still low invocation and application of anti-racism legal provisions and the low rate of convictions in courts” it is confirmed by the data Greece provided to CM-DH and even more the data GHM has available: both are analysed below.

 1. Data on prosecution of hate crimes

In its October 2019 Action report concerning the Sakir group of cases Greece provides data on complaints and prosecution of hate crimes that confirm UN CERD’s concern on “the still low invocation and application of anti-racism legal provisions and the low rate of convictions in courts.” In that data, Greece reports 2015-2017 368 complaints for alleged racist crimes, 127 criminal prosecutions, 19 convictions and 4 acquittals. It also reports an additional 421 complaints for 2018-2019 but fails to give any information on what happened to them. It also claims that in mid-2019 there were 220 court briefs with the ΡΒ (racist violence) signalization.

prosecution of hate crimes in greece 19-10-2019 table

GHM is the plaintiff in the vast majority of those cases, hence responsible for the “explosion” in the figures since 2017 and will provide an analysis here. The table above has police data for the whole country reported by Greece, and the “PB” court briefs with the Athens Prosecutor for Racist Crimes and then how many of them concern complaints filed by GHM. Obviously, there are scores of additional court briefs with Prosecutors outside Athens. Most result from GHM complaints first submitted to the Athens Prosecutor for Racist Crimes or to the specialized Attica Police Security Department for Combatting Racist Crimes, who transfer them to the Prosecutors outside Athens because they concerns acts in their areas. In the period from 2015 through mid-October 2019, GHM has filed complaints for 586 alleged racist crimes (482 in the table below with Athens Prosecutor for Racist Crimes “PB” signalization, and an additional 104 with different signalization in Athens or, mostly outside Athens). The vast majority of these complaints are still at the hands of prosecutors; some led to archiving and a few to referrals to trials. GHM is collecting a large number of related decisions to be able to document these trends.

We provide here indicative information on decisions to archive GHM complaints on alleged racist behavior issued by Greece’s supposedly most important anti-racism prosecutor accessed this week:

 • A 2018 article on criminality in Greece by a then Appeals Court Prosecutor and now Deputy Prosecutor at the Court of Cassation where he stated inter alia that “illegal immigrants and refugees constitute a population group with a high rate of serious criminality … Greece, with the armies of hordes of destitute aliens, tends to become not only a dump of human souls, but, worst of all, a dangerous arena of multifaceted and upgraded crime.” With Decision 2907/5-9-2019 the Athens Prosecutor for Racist Crimes (who is also the National Point of Contact of OSCE/ODIHR on Racist Crimes for Greece and has recently been promotes to Deputy Appeals Court Prosecutor) archived the GHM complaint as not racist arguing that the article is an analysis of the weaknesses of the criminal system in Greece, adding that the entry to Greece without proper procedures of the tens of thousands of foreigners is a crime of the competence of the first instance courts, even though not one prosecutor in such courts ever pressed such charged.
 • A 2018 post by a leader of a marginal “liberal” party claiming that “being a Muslim is a penal crime.” With Decision 2615/5-8-2019, the same prosecutor archived the GHM complaint as not racist but arguing that the post was a critical review of the principles of “Mahometanism” (term not used by the Muslims or the state in Greece…), with references to dogmas of that religion making its followers act in ways that constitute penal crimes like threat and constitution of criminal organization…
 • A 2018 speech by the Mayor of Asprpoyrgos, a Greater Athens suburb with a significant Roma population, who spoke of “the uncontrolled group of Roma that has been active in the region for several years cannot come to their senses… the daily behavior of this particular group, characterized by others as vulnerable, but whose racism against us we endure, while we are called racists, has continued to operate in our region for over 20 years.” With Decision 169/19-8-2019, the same prosecutor archived the GHM complaint as not racist arguing that the Mayor did not refer to the Roma as a whole but to those Roma who engage in criminal activity and in fact repeatedly over the years, a claim that GHM states is at least unfounded recalling that Greece has been convicted twice for anti-Roma behavior (including school segregation) in that particular city led by its then Mayor.

In all three cases, the persons against whom the complaints were submitted were NOT asked to provide explanations as usually happens with complaints: the supposedly specialized prosecutor took upon herself to argue on their behalf so as to archive the complaints.

More generally, Athens Prosecutors for Racist Crimes are prosecutors who are assigned that duty in addition to their other duties for one year and change year after year. During the one-year term of the aforementioned prosecutor (2018-2019), she archived several cases (including the three mentioned above) but did not refer anyone to trial. On the contrary, her predecessor (2017-2018) referred to trial in 2019 and 2020 the following nine cases:

 • An extreme right newspaper for a front page article with the title “Transvestite Parliament – Beat all ‘sissies’ – this abortion of a law [on civil unions] was voted by 148 ‘perverts.’”
 • A former Foreign Minister who said in a television interview that “The only good Turk is a dead Turk. I believe it because I haven’t found a good Turk. They lack elementary knowledge. The Turk does not have a sense of the law.”
 • An at the time member of the Political Committee of New Democracy who wrote in a post that “being gay, bi, and trans is a perversion and unnatural.”
 • The leader of a marginal left party who wrote a conspiracy theory article stating inter alia that “[arriving] illegal immigrants are suspects for terrorist acts” calling for a “general rebellion.”
 • An extreme right blog which published a hoax alleging that “Video shock: Pakistani fanatics declare jihad in Greece – small children are initiated in the use of weapons” – the video is from a school play in the celebration of a Pakistani national day.
 • An at the time Deputy Minister of Education who said in a speech before Parliament inter alia that “with patience and perseverance Jews secured the ownership of the Holocaust so as to claim their vindication.”
 • An extreme right columnist and an extreme right blog who published in front pages an article with the title “Parliament a Jewish Synagogue!!!” when a commemorative plaque for inter-war Greek Jewish MPs victims of the Holocaust was inaugurated in Parliament.

Moreover, in the information provided by Greece, detailed reference is made to two court judgments, both though involving GHM. Athens First Instance Court Judgment 1667/2018 concerns a Golden Dawn candidate who proffered on camera racist insults against Pakistani migrants. This was his conviction on appeal. In the first instance trial, two GHM lawyers had provided support for a Pakistani community leader as civil claimant. However, in the very end of that trial the civil claimant was thrown out as not personally offended. Athens Mixed Jury Appeals Court Judgment 286/2019 was the conviction on appeal of two Golden Dawn members who had killed a Pakistani migrant, where GHM spokesperson was involved as a witness in the first instance trial to explain racist motivation. However, and contrary to the claims of the government, the judgment did not include the racist motivation because (as expressly stated in p. 110) the previous related article 79.3 PC had been abolished while the new Article 81A PC called for harsher sentencing and thus could not be used. In any case, the CM-DH should know that the two defendants had been convicted to life in prison sentences at the first instance trial. On appeal, though, they were convicted to a reduced prison sentence of 21 years and 5 months, as the court recognized the mitigating circumstance of good behavior after the act. Moreover, they have since been set free after having stayed in prison for 6 years and 4 months, because of several measures allowing such release on parole! Finally, as to the claims of Greece that the parents of the victim were informed and travelled to Greece and testified, all that was done by a group of volunteer lawyers of the Jail Golden Dawn collective who bore all the expenses.

Regrettably, several prosecutors do not use Article 81A (now 82A) on racist motivation even in blatant racist cases. GHM referred in December 2018 to the Prosecutor of the Court of Cassation two examples. In November 2018, six persons were convicted (to light sentences up to 15 years that triggered a prosecutor’s appeal) for the brutal murder of an African American tourist in Zakynthos. Although GHM had asked during the pre-trial procedure that the charges include racist motive, this was not done. In December 2018, an asylum seeker from Bangladesh was badly beaten with an iron bar by a resident in Lesbos: the case was not assigned to the Prosecutor for Racist Crimes of Lesbos and the charges did not include racist motivation. In the same letter, GHM informed the Prosecutor of the Court of Cassation that the Athens Prosecutors for Racist Crimes does not have an office and changes very year; that who is the Piraeus Prosecutor for Racist Crimes is not known even by members of the secretariat of that Prosecutor’s Office when asked (by GHM) and that several court briefs on alleged racist crimes were assigned not to her but to all Piraeus Prosecutors; and that the same practice of assignment of complaints for racist crimes to various prosecutors occurs in the other 22 regional Prosecutor Offices despite the fact that in each one of them a Prosecutor for Racist Crimes is formally assigned that duty and all the 24 such names are in a Prosecutor of the Court of Cassation list. No wonder than that even Greece in its communication to CM-DH on the Sakir group of cases makes reference to the appointment of just five Prosecutors for Racist Crimes and not to the 24 appointed such Prosecutors!

Finally, the problem is not just with prosecutors but also with judges that acquit defendants for notorious racist articles; in some cases these defendants are supported by calls for acquittal by prominent persons including a former EU Ombudsman and several academics. From the “Islamophobia in Greece: National Report 2018” written by two academic researchers:

In May 2018, the trial of a well-known author who wrote an Islamophobic text after the attacks of November 2015 in Paris took place in Athens after a lawsuit of the Greek Helsinki Monitor. The trial was to take place initially during 2017 but it was postponed. According to the charges she went on trial for violating the anti-racist law (4285/2014) and some articles of the penal code and more particularly for public incitement of violence and hatred. It should be noted that the author was supported by other authors and journalists arguing either that she has the right of freedom of speech or that she said nothing wrong because Islam is indeed a problem and not a moderate religion. The court acquitted her on all charges, a decision that, on the one hand, was considered as a victory of freedom of speech and opinion, and, on the other, as a victory of racist and Islamophobic discourse. What was also interesting and publicly commented on was the oration of the public prosecutor in which she argued that “the opinions the accused expressed are similar to the views that passed through our minds after the attack in Bataclan [Paris, 2015]. Her text is just an expression of opinion and it is impossible to satisfy the burden of proof that a crime was committed”. As some argued, such an oration coming from a judge proves that Islamophobia runs deep in Greek society on many different levels -something that needs to be addressed.

GHM quotes here selected excerpts from the incriminating text: “Islam is not a religion like the other [religions], it is a political programme, it is an ideology of barbarisation… The militant Muslim is the person who beheads the infidel, while the moderate Muslim holds the feet of the victim.”

A few years ago the aforementioned self-professed Nazi, initially convicted at the first instance trial, was acquitted on appeal, which was subsequently confirmed by the Court of Cassation, of racism charges for his book “Jews – The whole truth” . Selected excerpts by the Central Board of Jewish Communities in Greece “I declare from the outset that I am a Nazi and a fascist, racist, anti-democratic and am an anti-Semite… That’s the only thing Jews understand: an execution squad within 24 hours… Ridding Europe of the Jews is necessary because Judaism poses a threat to the freedom of Nations… I constantly blame the German Nazis for not ridding our Europe of Jewish Zionism when it was in their power to do so… And now the time has come for us to call the Jew by the name he deserves…… He is the sub-human Jew!… It is the fault of the civilized world that tolerates the international parasites that are called Jews… the time for retaliation has come… My book, which you are now reading, is simple proof that we are not afraid of the Jews. We scorn them for their morality, their religion, and their acts, which together prove that they are sub-human… Mark my words. This time there will be no kind German Nazis to gather up the Jews and send them to Madagascar, but Knights of the White Apocalypse. I imagine them galloping, swords unsheathed, on golden steeds of death… Free yourselves from Jewish propaganda that deceives you with falsehoods about concentration camps, gas chambers, ‘ovens’ and other fairy tales about the pseudo-holocaust…” The trial was held following a GHM complaint.


Recommendations to the Committee of Ministers

The Committee of Ministers is requested to ask Greece to: 

 1. Amend anti-racism Law 927/79 so as to implement recommendations by ECRI, UN HRCttee and UN CERD to criminalize racist insults and defamation, and the public dissemination, public distribution or production or storage of racist material.
 1. Intensify its measures to strengthen the application of anti-racism provisions, including through regular mandatory pre-service and in-service training, especially among the police, prosecutors, judiciary and lawyers, on the legal framework governing anti-discrimination and on the investigation of complaints of hate crimes.
 1. Improve the data collection so that it reflects accurately the existing situation including an analysis by Prosecutor Offices and by nature of the charges pressed and of the crimes for which acquittals or convictions have been issued, as well as specify if they concern first instance judgments or are final upheld on appeal.
 1. Cooperate with civil society organizations that file complaints for alleged racist crimes both in data collection and with membership in related working groups or national commissions for human rights or against racism (Note: GHM is not a member in either).
 1. Request from the Prosecutor of the Court of Cassation to seek available remedies against archiving decisions or judgments that lead to non-prosecution or acquittals for manifestly evident racist crimes, as well as against the failure to invoke a racist motive when it is manifestly evident, even in convictions.
 1. Set a 2020 deadline for the submission of information regarding the implementation of the above recommendations, taking into consideration the anticipated ECRI contact visit in 2020 for the preparation of ECRI’s 6th cycle country monitoring report on Greece.

14/09/2019: Μηνυτήρια αναφορά κατά Κέντρου Ξένων Γλωσσών για ομοερωτοφοβική ρητορική μίσους

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

14 Σεπτεμβρίου 2019

Κυρίες/Κύριοι,

 

Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια αναφορά, στα πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων, κατά του Κέντρου Ξένων ΓλωσσώνΓ. Σιοτρόπου- Α. Βασιλάκη – Μ. Χρυσοχοΐδη στη Νέα Σμύρνη, για ομοερωτοφοβική ρητορική μίσους σε φυλλάδιο που -όπως καταγγέλλεται- διανέμει και που -πριν την κατακραυγή- ήταν αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του:

antivirus

https://web.archive.org/save/https://avmag.gr/112054/112054/?fbclid=IwAR0Xg1lHOZsCqZui1w6I3YZE8TLvwJtvXDFcwpJaU6Puva2AWoVI0DQkn3o

Προώθηση ομοφοβικού υλικού από φροντιστήριο στη Νέα Σμύρνη

 

Screenshot_2019-09-14-15-31-03-777_com.hsv.freeadblockerbrowser~2.png

Ένα έντυπο με στόχο την προώθηση των μαθημάτων του για τη νέα χρονιά μοιράζει τις τελευταίες μέρες το κέντρο ξένων γλωσσών Γ. Σιοτρόπου- Α. Βασιλάκη, Μ. Χρυσοχοΐδη.

Όπως μας ενημέρωσε ένας αναγνώστης μας, μαζί μ΄αυτό μοιράζεται και ένα κείμενο που έχει τον τίτλο «Αυτοεκτίμηση» και περιλαμβάνει «18 σημεία για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού».

Screenshot_2019-09-14-15-31-11-564_com.hsv.freeadblockerbrowser~2.png


Στο σημείο «12» το κείμενο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το παιδί πρέπει να έχει ισόρροπη γνώμη και για τα δύο φύλα. Αυτό το μαθαίνει αν εκτιμά τον Πατέρα και τη Μητέρα. Τότε δύσκολα παρασύρεται σε ομοφυλοφιλία.»

Screenshot_2019-09-14-15-31-16-817_com.hsv.freeadblockerbrowser~2

Το κομμάτι μάλιστα με την ομοφυλοφιλία είναι γραμμένο με μεγαλύτερη γραμματοσειρά, ώστε να γίνεται εύκολα ορατό.

Πραγματικά, σε ποιον αιώνα ζούμε;;

UPDATE: Μετά τη δημοσιοποίηση του γεγονότος, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών διέγραψε τη σελίδα του στο Facebook και αφαίρεσε από την ιστοσελίδα του το βιβλίο.

 

***

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας καθώς και να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα δώσετε στη μήνυση αυτή.


Με τιμή,

Παναγιώτης Δημητράς
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
email: panayotedimitras@gmail.com
διεύθυνση: ΤΘ 60820 – 15304 Γλυκά Νερά
——————————————————————————————–

Επικαιροποίηση 14/09/2019

Σε συνέχεια της αναφοράς μας προσθέτουμε και δύο βιβλία του Κέντρου με ομοερωτοφοβικά σχόλια:

Το βιβλίο ‘Αφιέρωμα στους γονείς‘ όπου συμπεριλαμβάνεται το φυλλάδιο στις σελίδες 24-25, αλλά και ακόμα ένα ομοερωτοφοβικό σχόλιο στη σελίδα 85.

Το βιβλίο ‘Η σειρά των παιδιών στην οικογένεια και η σύγχρονη αγωγή‘ το οποίο περιλαμβάνει ομοερωτοφοβικά σχόλια (πχ στη σελίδα 39) αλλά και τρανσφοβικά στις σελίδες 157-158

 
Επισυνάπτουμε επίσης screenshots από τους συνδέσμους των σχετικών pdf από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου.
 

Με τιμή,


Παναγιώτης Δημητράς
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
email: panayotedimitras@gmail.com
διεύθυνση: ΤΘ 60820 – 15304 Γλυκά Νερά
siotropou vivlia
afierwma-stous-goneis
h-seira-twn-paidiwn-sthn-oikogeneia-kai-h-sygxronh-agwgh

Σεραφείμ: 18 απολογίες για μηνύσεις από ΕΠΣΕ και άλλους για αντισημιτισμό και ομοερωτοφοβία

Μητροπολίτης Σεραφείμ: “Ἔχω ὑποβάλλει ἀπολογητικά ὑπομνήματα δεκαοκτώ φορές γιά μηνύσεις πού ὑποβλήθηκαν ἀπό τό «Παρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι» καί ἄλλους γιά δῆθεν ρατσισμό, γιά τίς δημόσιες τοποθετήσεις μου ἀπέναντι στόν Σιωνισμό καί τήν ὁμοφυλοφιλία.” (9/9/2019)

Πηγή