04/01/2018: Αναστολή λογαριασμού Twitter Χρυσής Αυγής μετά από αναφορά του ΕΠΣΕ

Στις 4 Ιανουαρίου 2018 το Twitter ανέστειλε το λογαριασμό της Χρυσής Αυγής μετά από την αναφορά από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και σχετική καμπάνια έκτοτε. Ακολουθεί η αναφορά, η γνωστοποίηση της αναστολής από τη Χρυσή Αυγή και η ενημέρωση από το Twitter για την αναστολή.

tsarnas on xa and twitter

 

 

xa on twitter

twitter on xa suspension