29/12/2020: 14 παράνομα απελαθέντες αιτούντες άσυλο ζητούν επιστροφή στη Λέσβο για άσκηση δικαιωμάτων τους/14 expulsés illégalement demandeurs d’asile demandent retour à Lesbos pour exercer leurs droits

______________________________________________________________________________________________________________
21/01/2021: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ/MISE À JOUR

Τα τρία Υπουργεία και ο Συνήγορος του Πολίτη, αν και ερώτήθηκαν ειδικά, αρνήθηκαν να ενημερώσουν τι έκαναν με αυτή την αναφορά/προσφυγή. Η Εισαγγελία Αρείου Πάγου την έστειλε στις 14 Ιανουαρίου 2021 για να κάνει τις ενέργειές που θα κρίνει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης η οποία μέχρι σήμερα δεν την έχει λάβει… Les trois Ministères et le Médiateur du Citoyen, malgré les demandes faites a eux, ont refuse meme d’informer ce qu’ils ont faits suite a cette communication/plainte. Les trois Ministères et le Médiateur du Citoyen, malgré les demandes faites à eux, ont refusé même d’informer ce qu’ils ont fait suite à cette communication/plainte. Le Procureur près la Cour de Cassation l’a envoyée le 14 janvier 2021 pour qu’elle fasse les actions jugées nécessaires au Procureur de Première Instance de Mytilène (Lesbos) qui, jusqu’aujourd’hui, ne l’a pas reçue…______________________________________________________________________________________________________________

letter to authorities 29-12-2020 public-01letter to authorities 29-12-2020 public-02letter to authorities 29-12-2020 public-03letter to authorities 29-12-2020 public-04letter to authorities 29-12-2020 public-05letter to authorities 29-12-2020 public-06letter to authorities 29-12-2020 public-07letter to authorities 29-12-2020 public-08letter to authorities 29-12-2020 public-09letter to authorities 29-12-2020 public-10letter to authorities 29-12-2020 public-11letter to authorities 29-12-2020 public-12letter to authorities 29-12-2020 public-13letter to authorities 29-12-2020 public-14letter to authorities 29-12-2020 public-15letter to authorities 29-12-2020 public-16letter to authorities 29-12-2020 public-17letter to authorities 29-12-2020 public-18letter to authorities 29-12-2020 public-19

______________________________________________________________________________________________________________

07/01/2021: Συμπληρωματική αναφορά σε Συνήγορο του Πολίτη 14 αιτούντων άσυλο παράνομα απελαθέντων με όλες τις υπογραφές

Panayote Dimitras 7 Ιανουαρίου 2021 – 8:33 μ.μ.
Προς: Συνήγορο του Πολίτη (δύο emails)

Καλησπέρα σας

Στην ηλεκτρονική αναφορά (…) προσθέσαμε το συνημμένο που είναι η αρχική αναφορά αυτή τη φορά με όλες τις υπογραφές. 

Οι αριθμοί πρωτοκόλλου που δόθηκαν: (…) . Ο Υπουργός Εξωτερικών παρά τις υπομνήσεις ακόμα και σήμερα δεν μας στέλνει αριθμό πρωτοκόλλου: (…).

Παρακαλούμε λοιπόν ναι διαμεσολαβήσετε ώστε να μας δοθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου από τον Υπουργό Εξωτερικων. Κυρίως όμως, δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές δεν ανταποκρίθηκαν στο επείγον αίτημα restitutio ad integrum με χορήγηση δυνατότητας επιστροφής στην ελληνική επικράτεια από όπου τα 14 άτομα απελάθηκαν με ουσιαστικά μέθοδο απαγωγής ώστε να ασκήσουν στην Ελλάδα τα δικαιώματά τους, αιτούμεθα πλέον από το Συνήγορο του Πολίτη την άμεση διαμεσολάβησή του στις αρμόδιες αρχές ώστε να αρθούν οι συνέπειες της παράνομης απέλασης “δια της απαγωγής” με παροχή δυνατότητας επιστροφής στην Ελλάδα όπου θα υποβάλουν αιτήματα ασύλου και θα ζητήσουν ξανά παροχή άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.  

Με τιμή

Παναγιώτης Δημητράς

[Traduction en français]

07/01/2021: Plainte complémentaire au Médiateur de la République de 14 demandeurs d’asile illégalement expulsés avec toutes leurs signatures

Panayote Dimitras 7 janvier 2021 – 20 h 33
À: Médiateur de la République (deux courriels)

Bonsoir

Au site de la plainte électronique (…) nous avons ajouté la pièce jointe qui est la plainte originale cette fois avec toutes les signatures. Les numéros de protocole donnés: (…). Le Ministre des Affaires Etrangères, malgré les rappels, ne nous envoie pas encore aujourd’hui un numéro de protocole: (…).

Veuillez donc engager votre médiation afin que le Ministre des Affaires Etrangères nous donne le numéro de protocole. Mais surtout, les autorités compétentes n’ayant pas répondu à la demande urgente de restitutio ad integrum en accordant la possibilité de retour sur le territoire grec, d’où les 14 personnes ont été expulsées effectivement par enlèvement, afin qu’elles exercent leurs droits en Grèce, nous demandons maintenant au Médiateur de la République d’engager une médiation immediate auprès des autorités compétentes afin d’éliminer les conséquences de l’expulsion illégale «par enlèvement» en leur donnant la possibilité de retourner en Grèce où elles présenteront des demandes d’asile et demanderont à nouveau un permis de séjour pour des raisons humanitaires.

Avec nos salutations respectueuses

Panayote Dimitras

______________________________________________________________________________________________________________


13/01/2021: Συμπληρωματική αναφορά σε Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 14 παράνομα απελαθέντων αιτούντων άσυλο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ)
Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760
e-mail: panayotedimitras@gmail.com ιστοσελίδα: https://greekhelsinki.wordpress.com
__________________________________________________________________________________________________________

Κύριο Βασίλη Πλειώτα, Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

13 Ιανουαρίου 2021

Κύριε Εισαγγελέα

Στις 29 Δεκεμβρίου 2020, αποστείλαμε και σε σας, επιπλέον τριών Υπουργών και του Συνηγόρου του Πολίτηεπιστολή-αναφορά 14 από τα 18 άτομα που έφτασαν στο νησί της Λέσβου στις 28 Νοεμβρίου 2020 για να ζητήσουν άσυλο αλλά στις 29 Νοεμβρίου 2020 μέλη των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας τα συνέλαβαν με βία και βίαια τα μετέφεραν σε ένα λιμάνι και τα έβαλαν σε βάρκες που έσπρωξαν προς την Τουρκία όπου έφτασαν το πρωί της 30ής Νοεμβρίου 2020. Η επιστολή υπογραφόταν επίσης από τον και εδώ υπογράφοντα νόμιμο εκπρόσωπο του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτη Δημητρά που εξουσιοδοτείτο να εκπροσωπεί τα άτομα αυτά ενώπιον σας και άλλων ελληνικών αρχών καθώς και ενώπιον ευρωπαϊκών αρχών. Η Εισαγγελία Αρείου Πάγου την πρωτοκόλλησε με αριθμό  (…).

Στην επιστολή-αναφορά εκείνη ζητείτο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές ενός εκάστου: α) να επιτραπεί στα 14 άτομα να επιστρέψουν, το συντομότερο δυνατό, στην ελληνική επικράτεια στη Λέσβο και/ή στα σύνορα κατά μήκος του Έβρου, β) να τους παρασχεθούν άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους προκειμένου γ) να υποβάλουν αιτήσεις ασύλου και δ) να καταθέσουν για την παράνομη, βίαιη απέλασή τους και με ρατσιστικό κίνητρο για την οποία υποβαλλόταν με την επιστολή-αναφορά εκείνη έγκληση και δηλωνόταν παράσταση για την υποστήριξη των κατηγοριών και ε) ζητείτο επίσης η διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης.

Δεδομένου ότι δεν έγινε καμιά ενέργεια από τις άλλες αρμόδιες αρχές για να επιτραπεί η επιστροφή των παράνομα απελαθέντων, με την παρούσα, ως εκπρόσωπος των 14 ατόμων, αιτούμαι να εκδοθεί, από όποια εισαγγελική αρχή κριθεί από την Εισαγγελία Αρείου Πάγου αρμόδια, εισαγγελική παραγγελία προς τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές και οπωσδήποτε προς το Υπουργείο Εξωτερικών ώστε να επιτραπεί στα 14 αυτά άτομα να επιστρέψουν, το συντομότερο δυνατό, στην ελληνική επικράτεια στη Λέσβο και/ή στα σύνορα κατά μήκος του Έβρου, προκειμένου να ασκήσουν τα προαναφερόμενα δικαιώματά τους, προφανώς με έκδοση αδειών εισόδου από τις προξενικές αρχές στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκονται σήμερα. 

Με τιμή

Παναγιώτης Δημητράς
Νόμιμος εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των εδώ αναφερόμενων 14 αιτούντων άσυλο

[Traduction en français]

13/01/2021: Plainte complémentaire au Procureur près la Cour de Cassation de 14 demandeurs d’asile illégalement expulsés

OBSERVATOIRE GREC DES ACCORDS D’HELSINKI (GHM)
P.O. Box 60820, 15304 Glyka Nera, Tel 2103472259 Fax: 2106018760           
e-mail: panayotedimitras@gmail.com page de toile: https://greekhelsinki.wordpress.com
__________________________________________________________________________________________________________ 

Monsieur Vasilis Pliotas, Procureur près la Cour de Cassation

13 janvier 2021

Monsieur le Procureur

Le 29 décembre 2020, nous avons envoyé a vous, ainsi qu’a trois Ministres et au Médiateur de la République, une lettre-plainte de 14 des 18 personnes arrivées sur l’île de Lesbos le 28 novembre 2020 pour demander l’asile mais qui le 29 novembre 2020 ont été arrêtés de façon violente par des membres des forces de sécurité grecques qui les ont transportés de force dans un port et les ont mis dans des bateaux lesquels ils ont poussés vers la Turquie où ils sont arrivés le matin du 30 novembre 2020. La lettre a également été signée par le représentant légal de l’Observatoire grec des accords d’Helsinki Panayote Dimitras qui y était autorisé à représenter ces personnes devant vous et d’autres autorités grecques ainsi que devant les autorités européennes. Vous l’avez enregistrée sous le numéro (…).

La lettre-plainte demandait, selon les responsabilités de chacun: a) de permettre aux 14 personnes de rentrer, dans les meilleurs délais, sur le territoire grec à Lesbos et/ou à la frontière le long d’Evros, b) d’obtenir des permis de séjour pour des raisons humanitaires afin de (c) demander l’asile et (d) témoigner pour leur expulsion illégale, violente et raciste pour laquelle dans la lettre-plainte était inclue une déclaration de presence légale à l’appui des charges et (e) la conduite d’un examen administratif assermenté.

Aucune mesure n’ayant été prise par les autres autorités compétentes pour permettre le retour des personnes illégalement expulsées, par la présente, en tant que représentant des 14 personnes, je demande que le parquet jugé compétent par le Procureur près la Cour de Cassation ordonne aux autorités gouvernementales compétentes et en tout cas au Ministère des Affaires Etrangères de permettre à ces 14 personnes de retourner, dans les meilleurs délais, sur le territoire grec à Lesbos et/ou le long de la frontière le long de l’Evros, afin d’exercer leurs droits susmentionnés, évidemment en délivrant des permis d’entrée par les autorités consulaires d’Izmir et d’Istanbul où elles ces personnes se trouvent aujourd’hui.

Avec nos salutations respectueuses       

Panayote Dimitras
Directeur Exécutif de l’Observateur grec des accords d’Helsinki
Représentant des 14 demandeurs d’asile mentionné
s ici
____________________________________________________________________________________________________________

stp se limeniko gia anafora 14 aitounton asylo 15-1-2021-1stp se limeniko gia anafora 14 aitounton asylo 15-1-2021-2

elas aea 20-1-2021_page-0001elas aea 30-1-2021_page-0001elas aea 30-1-2021_page-0002

 

Σχετικά κείμενα/Textes relatifs

29/11/2020: Greece’s most irrefutably documented pushback – in Lesvos

10/12/2020: Τι Ελλάδα-Τουρκία… τι Κολιάτσου-Παγκράτι (του Γιώργου Παγούδη – Εφημερίδα Συντακτών)

Πρωϊνό Χριστουγέννων – Christmas morning

8/7/2021: Θύμα επαναπροώθησης γύρισε στην Ελλάδα και ελπίζει (του Γιώργου Παγούδη – Εφημερίδα Συντακτών)

______________________________________________________________________________________________________________

Advertisement

6 thoughts on “29/12/2020: 14 παράνομα απελαθέντες αιτούντες άσυλο ζητούν επιστροφή στη Λέσβο για άσκηση δικαιωμάτων τους/14 expulsés illégalement demandeurs d’asile demandent retour à Lesbos pour exercer leurs droits

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s